Er klonk luid applaus toen de deelnemers van de Stapprogramma’s woensdagmiddag 12 juli hun diploma in ontvangst namen in het wijkgebouw ‘De Schuttersheuvel’ in Sneek-Noord. Na een periode van spelen en leren met de programma’s Instapje, Opstapje of Opstap was het voor de kinderen en ouders tijd voor een feestelijke afsluiting van een magisch diplomafeest! Ruim 50 kinderen uit Sneek en diverse dorpen uit de gemeente namen hun diploma’s in ontvangst en straalden van trots bij de felicitaties van hun stapmedewerker.
Diplomafeest vol magie
Voorafgaand aan de diploma-uitreiking hebben de kinderen, variërend in de leeftijd van 2-7 jaar, samen met hun ouders(s) en/of verzorger(s) deelgenomen aan een aantal activiteiten passend bij het thema goochelen & toveren. Er was een optreden van goochelaar Rids uit Bolsward. Vol verwondering keken de kinderen naar zijn goochelkunsten! Veel plezier was er tijdens de sport- en spelactiviteiten buiten en binnen bij het ballonfiguren vouwen, de kinderdisco en het knutselen waarbij kinderen een toverstaf konden maken.
Stapprogramma’s
De Stapprogramma’s worden door Stichting Scala en Timpaan Welzijn uitgevoerd in de gemeente Súdwest-Fryslân. Opstapje is een tweejarige spel- en leerprogramma voor kinderen van 2-4 jaar waarbij ouders hun eigen kind, d.m.v. activiteiten, voorbereiden op de basisschool. Als voorloper op Opstapje kunnen kinderen vanaf 1 jaar deelnemen aan Instapje. Opstap is het programma voor kleuters die door de activiteiten worden voorbereid op groep 3. Wekelijks krijgen de gezinnen bezoek van één van de Stapmedewerkers die hen bij het uitvoeren van het programma ondersteunt. De Stapprogramma’s bestaan uit werkmateriaal met daarin verhaaltjes, liedjes en oefeningen waarmee de ouders samen met hun kind aan de slag gaan.

De kinderen zijn gebaat bij de individuele aandacht die ze thuis krijgen tijdens het werken aan Instapje, Opstapje en Opstap. Zij voelen zich zekerder op de peuterspeelgroep of school, omdat bepaalde activiteiten thuis al aan bod zijn geweest. Hun woordenschat wordt vergroot en scholen geven aan dat zij merken dat de kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en dat ze zich langer kunnen concentreren.