Vrijwilligers gaan zich inzetten voor dagbestedingsvervoer

“In dit project doen vrijwilligers zonder eigenbelang iets voor anderen”, zegt Ale Kort van taxibedrijf Kort Oosterwolde. Daar verdienen ze een groot compliment voor. Dat maakt dit project ook wel bijzonder, want het gaat erom dat we het beste uit mensen halen. Hij voert het woord in een ruimte van woon-zorgcentrum Sinnehiem in Haulerwijk. Daar werd gisteren de samenwerkingsovereenkomst voor het proefproject Drive (Dagelijks Rijden Inwoners Voor Elkaar) ondertekend.

De pilot is een samenwerking tussen de drie gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland, welzijnsorganisatie Scala en Timpaan Welzijn en verschillende vervoersbedrijven. Afgevaardigden van alle groepen waren bij de ondertekening aanwezig. Ook wethouder Wietze Kooistra van de gemeente Opsterland was erbij.

De proef gaat 1 oktober van start. Het project is ontstaan nadat vervoersbedrijven twee jaar geleden werden benaderd door zorginstellingen. Zij gaven aan dat het dagbestedingsvervoer te duur werd voor mensen. Het gat tussen de dekking en de kosten was heel groot, waardoor het gevraag dreigde dat patiënten gedwongen moesten thuisblijven. “We zijn samen druk bezig geweest om een oplossing te zoeken, want het heeft weinig nut als je elkaar alleen maar blijft aankijken”, zegt Kort.

Vrijwilligers uit de drie gemeenten mogen de auto’s die vervoersbedrijven niet inzetten gebruiken om mensen naar de dagbesteding te brengen. “De patiënten die hiervoor in aanmerking komen hebben een indicatie voor vervoer”, legt Kort uit. Die mensen kunnen geen gebruik maken van een buurtbus of het openbaar vervoer. Het vervoer moet echt naar hen toe, want veel mensen zijn nogal slecht ter been en zij kunnen niet even snel naar de bushalte. “Per gemeente zijn er dagelijks zeventig mensen die gebruik kunnen maken van deze regeling”, gaat Kort verder. Maar de ervaring leert dat het niet waarschijnlijk is dat er elke dag ook zeventig moeten worden opgepikt. We hebben in de voorbereiding via de zorginstellingen uitvoerige gesprekken gevoerd met de patiënten en gevraagd wat zij graag willen. Daar hebben we alles op aangepast.

Het is overigens belangrijk dat mensen beseffen dat dit niet tot arbeidsverdringing leidt. De pilot loopt tot 1 juli 2018. Als de resultaten bevallen, willen de partijen het project graag doorzetten. En anders stoppen we en gaan we een andere oplossing zoeken.

Jan de Boer uit Wolvega is een van de vrijwilligers die meedoet aan het project. “Dit is voor mij ook een beetje een probeersel”, zegt hij. “Op dinsdag kan ik een uur besteden aan het vervoeren van mensen. Ik doe op meerdere plekken vrijwilligerswerk. Momenteel werk ik dus drie dagen als vrijwilliger bij Revalidatie Friesland op de locatie Beesterzwaag. Ik doe mee als vrijwilliger omdat k het belangrijk vind iets terug te doen voor de samenleving. Als dit werk bevalt wil ik dit best twee dagen werk week doen. Ik zie wel hoe het loopt”.

De partijen hopen dat meer vrijwilligers zich zullen aanmelden voor het project, zodat patiënten zo veel mogelijk een vaste chauffeur kunnen krijgen.

“Gezond ouder worden Oldeberkoop”

Op vrijdag 22 september aanstaande staat in Oldeberkoop het thema “gezond ouder worden” centraal. Vanaf 14.00 uur kan iedereen vanaf 55 jaar terecht in het MFA MeJander voor een uitgebreid programma op het gebied van veiligheid, gezondheid, beweging en vitaliteit. De vragen die centraal staan. Hoe fit ben ik? Hoe blijf of wordt ik fit? Aan welke beweeginitiatieven zou ik in Oldeberkoop mee kunnen doen? Wat is gezonde voeding? Hier gaan we deze dag een antwoord op proberen te vinden.

Om de middag goed te beginnen starten we met een sportieve opening onder leiding van niemand minder dan Olga Commandeur! Zij zal iedereen opwarmen voor het aansluitende programma. We gaan het namelijk vooral zelf ervaren! Het programma bestaat uit allerlei gezonde, leuke en sportieve activiteiten. Iedereen kan zelf een keuze maken uit het aanbod. Zo kan men o.a. zelf gezonde smoothies en hapjes gaan maken, testen hoe fit je bent, de sport korfbalfit uitproberen, meedoen met stoel – yoga en nog (veel) meer. Iedereen kan op zijn eigen niveau meedoen en het plezier van bewegen ervaren. De middag wordt gezamenlijk afgesloten met een gezonde maaltijd. Het programma inclusief maaltijd loopt ongeveer tot 19.00 uur.

De kosten voor deze middag bedragen, inclusief maaltijd, koffie en thee € 7,50

Vliegenmeppen in de bibliotheek

Donderdag 7 september was er in het kader van de Week van de Alfabetisering in bibliotheek Oosterwolde een bijeenkomst Laaggeletterdheid en Digi-Taalhuis. Raadsleden, betrokkenen en belangstellenden waren aanwezig om het programma bij te wonen. Burgemeester Oosterman opende met het Vliegenmepperspel de Taalmeter, waarmee in de gemeente Ooststellingwerf gestart wordt.

De genodigden werden welkom geheten door Bas van der Ven, directeur-bestuurder van de bibliotheek. Khokky Mahmou, een trouwe bezoekster van het Digi-Taalhuis deelde haar verhaal met het publiek. Daarna nam Burgemeester Oosterman, ambassadeur van het Digi-Taalhuis, het woord. Voor de Rotary was ruimte in het programma ingebouwd, omdat zij een gift overhandigden aan het Digi-Taalhuis. Met deze gift ondersteunt de Rotary het werk van het Digi-Taalhuis. Afsluitend deelden betrokken organisaties rake klappen uit tijdens het hilarische Vliegenmepperspel (zie foto).

De laaggeletterdheid onder 16 tot 65 jarigen ligt in de gemeente Ooststellingwerf met 13% tot 16% iets hoger dan het landelijk gemiddelde (12.2%). Ten opzichte van de Provincie Fryslân (13.4%) kent de gemeente Ooststellingwerf een vergelijkbaar tot iets hoger aandeel laaggeletterden (onderzoek Partoer).
Om te kijken wie taalondersteuning kan gebruiken, wordt in de gemeente Ooststellingwerf per september de taalmeter aangeboden. De taalmeter is ontwikkeld door Stichting Lezen en Schrijven. De taalmeter wordt aangeboden aan alle mensen die een uitkering aanvragen en een opleiding hebben tot MBO 2. De taalmeter wordt in het Digi-Taalhuis in de bibliotheek ingevuld. Dat duurt ongeveer 15 minuten.

De taalmeter is geen examen, geen toets. Je kan niet zakken of slagen en de uitslag heeft geen gevolgen voor het recht op een uitkering. Het is een hulpmiddel om te kijken of iemand taalondersteuning kan gebruiken . Als de uitslag is dat iemand taalondersteuning kan gebruiken, dan kijkt de taalcoördinator samen met de diegene die de taalmeter heeft ingevuld naar wat diegene zou willen leren. Dat kan bijvoorbeeld zijn: beter leren op de computer, beter met de administratie omgaan, of beter leren lezen.
De mensen van het Digi-Taalhuis hopen dat mensen met behulp van de taalmeter ervaren dat ze meer kunnen dan ze dachten. En dat ze trots worden op alles wat ze geleerd hebben.

   

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Esther Oskam, Domeinspecialist
Digi-Taalhuis | Digitale Bibliotheek | Mediacoach | Voortgezet Onderwijs
Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag & vrijdag
Quadoelenweg 29b ● 8431 LN Oosterwolde ● Tel: 0516 – 512075 ● www.bzof.nl