Uitreiking Piramide Certificaten

Woensdag 11 april kregen pedagogisch medewerkers van St. Scala en Flexkidz hun Piramide certificaat uit handen van Bert van Riezen, beleidsmedewerker Lokaal Onderwijsbeleid, Kunst en Cultuur in Ooststellingwerf . De pedagogisch medewerkers zijn ander half jaar lang getraind in de Piramide methode door Mariëtte Bakker, Piramide trainer van Stichting Scala.

Piramide is een Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatiemethode voor kinderen van 0 – 7 jaar. Alle ontwikkelingsgebieden van het jonge kind komen aan de hand van verschillende thema´s aan de orde.
Binnen Piramide is er sprake van een doorgaande lijn van kinderopvang en peuterspeelzaal naar de basisschool.

De cursisten die hun certificaat kregen zijn werkzaam op kinderdagverblijf Flexkidz in Appelscha en peuterspeelgroepen in Makkinga, Oldeberkoop, Appelscha, Waskemeer en Oosterwolde.