Avondvierdaagse Oosterwolde

Voor de derde keer op rij heeft in Oosterwolde de Avondvierdaagse plaatsgevonden. Tijdens de avonden konden inwoners, jong en oud, kiezen tussen routes van 2, 5 en 10 kilometer.

Onderweg boden tal van lokale ondernemers versnaperingen voor tijdens het wandelen. Ruim 30 vrijwilligers hebben in verschillende functies de avonden tot een succes gebracht. Met 550 deelnemers was de organisatie zeer tevreden, daarnaast waren de weersomstandigheden optimaal.
De Avondvierdaagse was tot 2016 jaren lang afwezig in Oosterwolde. Het buurtsportteam van Scala Welzijn heeft in samenwerking met de bewoners commissies van Oosterwolde een projectteam samengesteld die zich ontfermen over het wandelevenement. De organisatie verbetert zichzelf elk jaar met de ervaringen van afgelopen edities. Zo kon bijvoorbeeld dit jaar de digitale inschrijving goed gekoppeld worden aan het afhalen van de startbewijs op de startdag. Een ontwikkeling die voor zowel de deelnemer als voor de organisatie vlot en modern verloopt.

Avond4daagse van Oosterwolde telt 550 deelnemers (artikel Nieuwe Ooststellingwerver)

Oosterwolde – De derde editie van de Avond4Daagse van Oosterwolde telt 550 deelnemers. ‘Van te voren waren er zo’n 526 inschrijvingen, maar op de beginavond, maandag, kwamen daar nog zo’n dertig bij’, vertelt Cees Verboom van de organisatie.

‘Het verloopt allemaal voorspoedig en alle deelnemers hebben het goed naar hun zin. Het zijn ongeveer net zoveel deelnemers als vorig jaar.’ Dat aantal wijst uit dat de Avond4Daagse veel draagvlak heeft gecreëerd en continuïteit garandeerd.
Lokale ondernemers

Het is de derde keer dat de vierdaagse wordt gehouden.Verboom: ‘We krijgen veel steun van Oosterwolde Promotion en lokale ondernemers. Hierdoor kunnen we de wandelaars onderweg een versnapering geven en wat vertier bieden. Hierdoor kunnen wij de kosten drukken.’
Laagdrempelig

Tijdens de vierdaagse helpen zo’n dertig vrijwilligers mee, waarvan acht als verkeersregelaar. Door de twee voorgaande jaren, verloopt alles alsmaar gestroomlijnder. ‘Hadden we vorig jaar nog veel zoekwerk tijdens de aanmelding op de dag zelf, nu versturen we startnummers als aanmeldingsbevestiging. Dat is tijdens de startdag veel makkelijker zoeken’, zegt Verboom, die met de organisatie ook garant wil staan voor een laagdrempelige wandelvierdaagse. ‘We zetten niet alleen routes uit van vijf en tien kilometer, maar ook een ronde van twee kilometer. Zo is het toegankelijk voor jong en oud. Er loopt daardoor ook een hele groep van zorginstelling Talant mee en woensdag heel wat deelnemers van Rikkingahof. De bewoners in de rolstoel kunnen ook meedoen. Dat vinden wij erg belangrijk. Zo probeer je er voor iedereen wat van te maken.’

De Avond4Daagse heeft ook qua weer niks te klagen. De bewolking zorg ervoor dat de wandelaars het goed kunnen uithouden. Vorig jaar was het zonnig en hadden de lopers heel wat warmte te verstouwen.
Optocht

Woensdag is Rikkingahof de start- en finishplaats. Donderdag, op de vierde en laatste dag, wordt er gestart bij de Vrijheidshof. Tussentijds wordt er verzameld bij het Stellingwerf College, waarna er met een optocht naar de Stationsstraat wordt gelopen. Daarbij is ook het dweilorkest aanwezig en de lopers wandelen dan onder politiebegeleiding.

 

Startbijeenkomst Omgaan met jonge nieuwkomers

Als onderdeel van het activiteitenplan nieuwkomers dat Scala sinds januari 2018 in samenwerking met gemeente en andere instanties uitvoert, is er een bijeenkomst georganiseerd met als onderwerp “Omgaan met jonge nieuwkomers”. De deelnemers, werkzaam in de gemeente Ooststellingwerf, bestonden uit: leerkrachten en intern begeleiders basisonderwijs, medewerkers van Vluchtelingenwerk , pedagogisch medewerkers van kinderopvangorganisaties en peuterspeelgroepen, jeugdverpleegkundige van de GGD en een medewerker van Humanitas.
Terugblik
Op 23 mei heeft de Startbijeenkomst ‘omgaan met jonge nieuwkomers’ plaatsgevonden.
Marlies Greven en Piet Bakker van ‘De IJsvogel’ hebben een interactieve middag verzorgd.
Marlies heeft de groep al doende kennis laten maken met spelstimulering door middel van bewegingsversjes (ISBN/EAN: 978-94-90209-00-1). Een terughoudende en open houding was hierbij helpend. Vingerpoppetjes en Lego doen een beroep op het magisch denken en helpen bij het duiden van gevoelens en gedachtes van kinderen.

Piet is ingegaan op het belang van doe-taal aan de hand van de methode Total Fysical Responce.
De deelnemers hebben tijdens de bijeenkomst ervaren dat taal koppelen aan taal stress oplevert. Een Syrische stagiaire bij peuterspeelgroep Nijntje, heeft de groep voorgelezen in het Arabisch. Hierna kregen zij praktische opdrachten in een vriendelijke gebiedende wijs waarbij zij voorbeelden gaf. Op deze manier wisten de deelnemers wat te doen zonder de taal te begrijpen.
Ontwikkelingsbehoeften jonge nieuwkomers
De ontwikkelingsbehoeften van jonge nieuwkomers zijn onder andere: veilig voelen, gezien worden, een vertrouwde omgeving, begrepen worden, duidelijkheid en structuur, (samen) spelen, vriendjes maken, erbij horen, eigen werk goed doen, zelf doen en waardering.
Verdiepingstraining
Tijdens een verdiepingstraining, die zal plaatsvinden in het najaar van 2018, wordt verder ingegaan op het onderwerp Omgaan met jonge nieuwkomers.