Multiculti markt

Stellinghaven, bewonerscommissie Sawono en stichting Scala hebben gezamenlijk op 7 juli een multiculti markt georganiseerd. En hoe leuk was dat?

Verschillende culturen hebben zich gepresenteerd op deze dag. De gebruiken, klederdracht, maar vooral de culinaire hoogstandjes van het land kwamen aan bod. En het Vrijstatig Volkje heeft de muziek verzorgd. Dit gaf een extra dimensie aan de sfeer.

Iedereen was welkom en dat was goed te merken. De multiculti markt werd goed bezocht. Mede dankzij het prachtige weer. Naar schatting waren er zeker 100 bezoekers, het liep af en aan. De bezoekers waren oprecht geïnteresseerd in de gebruiken en gewoontes van het land. Er was veel wederzijds contact en dat brengt mensen echt dichter bij elkaar. De verschillende aanwezige culturen waren blij met de interesse en waardering. Het geeft een gevoel van erbij horen volgens de deelnemende culturen. En de bewoners van Stellinghaven hebben ook volop genoten volgens de werknemers van Stellinghaven. De bewoners spraken er een week later nog over.

Er waren ook sport en spel activiteiten voor de kinderen. Mooi om te zien dat een autochtone bewoner van Stellinghaven in een rolstoel het touw draait samen met een kind uit Eritrea bij het touwtje springen. Jong en oud, autochtoon en allochtoon. Dit is pas ontmoeten, samen leven en genieten.

Wij kijken terug op een geslaagde dag en een prima samenwerking tussen de verschillende organisaties. Wij gaan zeker vaker de samenwerking opzoeken. Samen sta je sterk en kan je veel bereiken voor de wijk en inwoners.

Onze dank voor al die mensen die zich vrijwillig hebben ingezet voor deze fantastische activiteit. Zonder jullie was dit nooit gelukt!

Stellinghaven, Sawono en Stichting Scala

Jaarverslag en Infographic Stichting Scala 2017

Het jaarverslag 2017 waarin de activiteiten van Scala in 2017 uitgebreid beschreven zijn staat op de website bij: Organisatie/ Publicaties
Met enige trots presenteren wij ook de korte informatieve versie in een zogenoemde infographic. In deze infographic kunt u in vogelvlucht zien en lezen wat Scala in 2017 gedaan heeft.
Graag meer informatie of vragen? Onze medewerkers staan u graag te woord! U kunt contact opnemen met een van onze medewerkers of MT-leden of Directie via het algemene nummer van Scala of via de mail: info@scala-welzijn.nl

Veel leesplezier!

Klantonderzoek onder ouders/verzorgers Peuterspeelgroepen: een mooie 7.8!

Net als vorig jaar is er een Klant Belevings Onderzoek gehouden onder alle ouders/verzorgers van peuters die de peuterspeelgroepen van Scala bezoeken.
Het onderzoek levert mooie rapportcijfers op. Ouders zijn vooral zeer tevreden over de pedagogisch medewerkers: de begeleiding en de aandacht die zij bieden. Ook de dit jaar gemaakte groepsapp per peuterspeelgroep is een schot in de roos.

Vorig jaar gaven de ouders ons een 7.7 en dit jaar een 7.8. Daarnaast is het aantal ouders dat ons aan anderen zal aanbevelen gestegen: de zogenoemde NPS score steeg van 38 naar 53!
Deze resultaten zijn een grote blijk van waardering voor onze pedagogisch medewerkers en de vrijwilligers op de peuterspeelgroepen. Wij zijn trots op onze collega’s die met veel enthousiasme en betrokkenheid hun werk uitvoeren!
Het onderzoeksrapport met alle resultaten en een infographic met de belangrijkste punten kunt u vinden bij Ouders en kinderen/ Peuterspeelgroepen/ Algemeen/ Publicaties

Graag meer informatie of vragen? Neem dan contact op met Mariëtte Bakker, leidinggevende of met Tineke van der Veen, coördinator peuterspeelgroepen via het algemene telefoonnummer 0516/567220 of per mail: mbakker@scala-welzijn.nl of tvanderveen@scala-welzijn.nl

Diplomafeest Stapprojecten 4 juli 2018

Er klonk luid applaus toen de deelnemers van de Stapprogramma’s woensdagmiddag 4 juli hun diploma in ontvangst namen. Na een periode van spelen en leren met de programma’s Instapje, Opstapje of Opstap was het voor 26 kinderen tijd voor een feestelijke afsluiting.
Wethouder Jongsma nodigde de kinderen uit naar voren te komen en reikte het diploma uit. Sommige kinderen durfden op het “opstapje” te klimmen en straalden van trots bij de felicitaties van de wethouder. Onder de aanwezigen in de zaal waren opa’s en oma’s, leerkrachten en pedagogisch medewerkers van de kinderen en enkele raadsleden.

Voorafgaand aan de diploma-uitreiking hebben de kinderen samen met hun vader of moeder deelgenomen aan een aantal activiteiten. Veel plezier was er tijdens de sport- en spelactiviteiten op het gras en bij het poppentheater Inkipinki. Fotograaf Marianne Peters verzorgde deze middag een mini fotoshoot voor de kinderen en hun ouders. Zo hebben zij een blijvende herinnering aan hun deelname aan de Stapprogramma’s.

Sinds 1996 zijn de Stapprojecten, uitgevoerd door Stichting Scala, een feit in de gemeente Ooststellingwerf. Opstapje is een tweejarige spel- en leerprogramma voor kinderen van 2-4 jaar waarbij ouders hun eigen kind, d.m.v. activiteiten, voorbereiden op de basisschool. Als voorloper op Opstapje kunnen kinderen vanaf 1 jaar deelnemen aan Instapje. Opstap is het programma voor kleuters die door de activiteiten worden voorbereid op groep 3. Wekelijks krijgen de gezinnen bezoek van één van de Stapmedewerkers die hen bij het uitvoeren van het programma ondersteunt. De Stapprogramma’s bestaan uit werkmateriaal met daarin verhaaltjes, liedjes en oefeningen waarmee de ouders samen met hun kind aan de slag gaan.

De kinderen zijn gebaat bij de individuele aandacht die ze thuis krijgen tijdens het werken aan Instapje, Opstapje en Opstap. Ze voelen zich zekerder op de peuterspeelgroep of school, omdat bepaalde activiteiten thuis al aan bod zijn geweest. Hun woordenschat wordt vergroot en scholen geven aan te merken dat de kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en dat ze zich langer kunnen concentreren.

               

—————————————————————————————————————

Noot voor de pers:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Annewieke Stoffer,
Leidinggevende bij Stichting Scala, onder telefoonnummer 0516-567220.

Diplomafeest VVE Thuis

Het was feest in De Kompaan! Afgelopen vrijdag, 29 juni, ontvingen 7 kinderen en hun vader of moeder het diploma van VVE Thuis.
Wethouder Jongsma nodigde de kinderen uit naar voren te komen en het diploma in ontvangst te nemen. Op de vraag “waar ga je dit mooie diploma ophangen?”, antwoordden de meeste peuters: “op mijn slaapkamer”. Vol trots en onder luid applaus van de aanwezigen, ontvingen de kinderen en hun ouder(s) het diploma en de VVE Thuis medaille.

Voorafgaand aan de uitreiking, hebben de kinderen samen met hun vader en moeder deelgenomen aan allerlei activiteiten in en om het gebouw. Veel plezier hadden de peuters bij het schminken: papa’s en mama’s werden versierd met mooie zonnetjes, bloemetjes en letters op hun armen. Buiten waren er stickers te verdienen bij een spelparcours, begeleid door een van de buurtsportcoaches van Scala. Tijdens een mini fotoshoot zijn de peuters samen met hun vader of moeder op de foto gezet, zo hebben zij een blijvende herinnering aan VVE Thuis.

Het diplomafeest was de afsluiting van een succesvolle pilot VVE Thuis op twee peuterspeelgroep locaties: ‘t Hummelhonk in Appelscha en ’t Kwetternest in Haulerwijk. Verdeeld over deze twee locaties hebben 13 ouders samen met hun peuter activiteiten en spelletjes uitgevoerd die aansluiten bij de VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) thema’s van de peuterspeelgroepen. De ouders hebben het afgelopen schooljaar deelgenomen aan 8 ouderbijeenkomsten. Zij ontvingen tijdens de bijeenkomsten een themaboekje met daarin activiteiten passend bij het thema van de peuterspeelgroep. VVE Thuis bestaat uit aantrekkelijke en stimulerende activiteiten, zoals praatplaten, spelbord, puzzel, boekjes, enz.

Door VVE Thuis ontstaat er een verbinding tussen de peuterspeelgroep en thuis waar zowel het kind als de ouder van kan profiteren. VVE Thuis bevordert de taal- en denkontwikkeling bij kinderen. Het accent ligt op het vergroten van de woordenschat doordat woorden die bij het thema horen zowel thuis als op de peuterspeelgroep aangeboden worden.

         

—————————————————————————————————————

Noot voor de pers:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Annewieke Stoffer,
Leidinggevende bij Stichting Scala, onder telefoonnummer 0516-567220.