Persbericht

                             

15 november 2018

Oranje Fonds doneert €8000,- aan project ‘Kinderen: daar zit muziek in!’
OOSTERWOLDE – Stichting Scala heeft dit najaar voor het meerjarige project ‘Kinderen: daar zit muziek in!’ een bedrag van €8000,- ontvangen. Dit bedrag is een toekenning van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Oranje Fonds, in het kader van Kinderen Maken Muziek.

De komende tijd gaat Stichting Scala aan de slag met het uitbreiden van de onderdelen van het project ‘Kinderen: daar zit muziek in!’. Dit project heeft in het kader van Kinderen Maken Muziek in de periode van 2011-2013 subsidies ontvangen van het Oranje Fonds. Door de goede samenwerking die in deze periode tot stand is gekomen tussen scholen, Kunst & COO, muziekverenigingen en stichting Scala kon dit project zich ook na de subsidieperiode voortzetten.
‘Kinderen: daar zit muziek in!’ heeft als doel om meer kinderen de mogelijkheid en stimulans te geven tot verdieping en plezier in het bespelen van een instrument. Tevens geeft het de mogelijkheid om kinderen thuis op een instrument te laten oefenen. Ook het verbinden van het muziekproject met ouderen is een doelstelling. Met de nieuwe subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Oranje Fonds wil Stichting Scala een stevige basis ontwikkelen op een derde en vierde locatie. Hier wil zij werken aan een ingebed project dat daarna systematisch elk jaar uitvoerbaar is met eigen middelen. Handvaten, enthousiasme en de ‘best practices’ van de eerste locaties zullen uitgewisseld worden met scholen, muziekverenigingen en vrijwilligers op de nieuwe locaties. Op deze manier kunnen meer kinderen een muziekinstrument leren spelen en ervaren hoe leuk het is om samen muziek te maken.
De opbouw van het muziekproject is zodanig dat álle kinderen van een bepaald leerjaar kennismaken met muziek en het bespelen van een instrument. De kinderen die dat willen kunnen meedoen met de naschoolse muziekclub en een instrumenten mee naar huis nemen. Dit wordt voor álle kinderen die dat willen mogelijk gemaakt. Kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen kunnen gebruik maken van een fonds. De projecten worden afgesloten met een optreden voor ouders en beangstellenden.
Kinderen maken muziek
Kinderen maken muziek is een uniek samenwerkingsverband tussen het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het doel is dat zo veel mogelijk kinderen samen een muziekinstrument leren spelen en de muziek tot contact tussen groepen mensen leidt. Het Oranje Fonds streeft ernaar dat iedereen mee kan doen in de samenleving en niemand er alleen voor staat. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten met geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds. Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. Iedereen verdient de kans om op zijn of haar eigen manier met cultuur bezig te zijn. Op school en in de vrije tijd. Daarom geeft het Fonds subsidies aan bijzondere culturele initiatieven in het hele land.

——————————————————Einde persbericht——————————————————–
Noot voor de redactie
Voor meer informatie over het project ‘Kinderen daar zit muziek in!’ neemt u contact op met Marleen van der Heijden via telefoonnummer: 0516 – 567 22 0.
Mocht u meer informatie wensen over de Fondsen dan neemt u contact op met Nerina Vilchez, adviseur publiciteit, via nerina. vilchez@oranjefonds.nl of 030-23 39 348.