Kinderen ontvangen pretpakket

Oosterwolde – Voor kinderen die in armoede opgroeien is de zomer een lange periode waarin ze weinig bijzonders meemaken. In Nederland zijn er ruim 300.000 kinderen die in armoede opgroeien. Het Nationaal Fonds Kinderhulp maakt het mogelijk om 5000 kinderen in Nederland blij te maken met een zomerpretpakket. Toen Scala hoorde van dit initiatief heeft ze direct een aanvraag ingediend bij het Nationaal Fonds Kinderhulp voor  30 gezinnen in de gemeente Ooststellingwerf. Wij zijn van mening dat ook deze kinderen een te gekke zomer verdienen! Daarom hebben wij direct een aanvraag gedaan. De tas zit vol kleine en grote avonturen; van zomerspeelgoed voor mooi én minder mooi weer, tot kaartjes voor een dagje uit.  Deze zijn deze week uitgedeeld aan verschillende gezinnen die leven in armoede. Hierdoor kunnen deze gezinnen ook leuke dingen ondernemen in de zomervakantie!

Feestelijke afsluiting van de Ouder kind ochtend

Oosterwolde – Afgelopen vrijdag 5 juli werd het seizoen 2018/2019 van de Ouder en Kind ochtend bij Scala afgesloten. Ouders en kinderen die wekelijks de Ouder en kind ochtend bezoeken bij Scala gingen op deze dag met elkaar naar de Elf Ieken in Elsloo. Elk jaar voor de zomervakantie is er een soortgelijke afsluiting.

Vertrouwd gevoel
De Ouder en kind ochtenden zijn inmiddels een bekend begrip in Ooststellingwerf. Vrijwilligers zien regelmatig ouders terugkomen met hun jongere kinderen. Deze ochtenden zijn speciaal voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Ouders kunnen ervaringen delen, bijpraten en nieuwe contacten leggen terwijl de kinderen spelen. Bij mooi weer kunnen de kinderen op het binnenplein van Scala een loopfietsje pakken of in de zandbak spelen.

Ontmoeten
De Ouder en Kind ochtenden is in handen van coördinator Jikke Bekkema en de begeleiding van de ouder en kind ochtend ligt bij vrijwilligers Dineke en Mathilda. Per jaar organiseert Scala ongeveer 37 bijeenkomsten voor ouders met kinderen. De kosten bedragen €1,- per bijeenkomst en dat is inclusief koffie en thee. Scala trakteert de kinderen op iets te drinken. Vanaf vrijdagochtend 30 augustus 2019 zijn ouders en kinderen weer van harte welkom en starten we met een nieuw seizoen.

Diplomafeest Stapprojecten in de jungle

Oosterwolde – Zichtbaar trots kwamen op dinsdag 3 juli de deelnemers van de Stapprogramma’s en hun vader of moeder naar voren om hun diploma in ontvangst te nemen. Na een periode van spelen en leren met de programma’s Instapje, Opstapje of Opstap was het voor 29 kinderen tijd voor een feestelijke afsluiting, een echt Junglefeest! Wethouder Jongsma nodigde de kinderen uit om naar voren te komen en reikte het diploma uit. Op zijn vraag: “Waar hang je dit mooie diploma op?” kwamen verschillende reacties, een aantal kinderen is van plan het diploma naast het bed te hangen, een meisje kwam op het idee om het diploma in de keuken op te hangen.
 

Voorafgaand aan de diploma-uitreiking hebben de kinderen samen met hun vader of moeder deelgenomen aan een aantal activiteiten passend bij het jungle thema. Veel plezier was er tijdens de sport- en spelactiviteiten op “de Apenrots”, in “de Jungle” werd met aandacht geluisterd naar een verhaal dat werd voorgelezen door Klaasje Herder van de bibliotheek. In “het Bamboebos” ontvingen de kinderen uit handen van een ballonkunstenares een ballondier en maakten zij een dierenmasker. Buiten stond na afloop van het feest een ijscokar klaar waar de kinderen een heerlijk ijsje konden halen.

Sinds 1996 zijn de Stapprogramma’s, uitgevoerd door Stichting Scala, een feit in de gemeente Ooststellingwerf. Opstapje is een tweejarige spel- en leerprogramma voor kinderen van 2-4 jaar waarbij ouders hun eigen kind, d.m.v. activiteiten, voorbereiden op de basisschool. Als voorloper op Opstapje kunnen kinderen vanaf 1 jaar deelnemen aan Instapje. Opstap is het programma voor kleuters die door de activiteiten worden voorbereid op groep 3. Wekelijks krijgen de gezinnen bezoek van één van de Stapmedewerkers die hen bij het uitvoeren van het programma ondersteunt. De Stapprogramma’s bestaan uit werkmateriaal met daarin verhaaltjes, liedjes en oefeningen waarmee de ouders samen met hun kind aan de slag gaan.

De kinderen zijn gebaat bij de individuele aandacht die ze thuis krijgen tijdens het werken aan Instapje, Opstapje en Opstap. Ze voelen zich zekerder op de peuterspeelgroep of op school, omdat bepaalde activiteiten thuis al aan bod zijn geweest. Hun woordenschat wordt vergroot en scholen geven aan dat ze merken dat de kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en dat ze zich langer kunnen concentreren.

Samen zoeken naar een oplossing bij burenruzie!

Oosterwolde – Op donderdag 27 juni jl. organiseerde Buurtbemiddeling Ooststellingwerf een verwijzerslunch. Buurtbemiddeling organiseerde de bijeenkomst om de buurtbemiddelaars en mogelijke verwijzers zoals wijkagenten, medewerkers van de gemeente , woningstichtingen en thuiszorgorganisaties kennis met elkaar te laten maken. De vrijwillige buurtbemiddelaars waren blij verrast door de komst van de burgermeester. De burgemeester draagt buurtbemiddeling een warm hart toe en ziet de noodzaak ervan in. De burgermeester bedankte de vrijwillige buurtbemiddelaars voor hun inzet met een cadeaubon.

Bij buurtbemiddeling ondersteunen we buren die een geschil met elkaar willen oplossen. Iedereen wil graag fijn wonen. Helaas is dit toch soms niet mogelijk door een burenruzie die onschuldig begint en uit de hand loopt, of een kleine ergernis die steeds hoger oploopt. Het komt regelmatig voor. Het kan gaan om een opeenstapeling van relatief kleine voorvallen: geluidsoverlast, rommel, of een meningsverschil over het parkeren van auto’s in de straat. Buurtbemiddeling is een doeltreffende manier om dit soort problemen aan te pakken.

Buurtbemiddeling wordt sinds 2014 uitgevoerd, gesubsidieerd door de gemeente Ooststellingwerf. Het is een samenwerking tussen woningcorporaties, gemeente,  politie en Scala. Scala is hierbij de uitvoerende partij. Een verwijzers lunch is het moment voor buurtbemiddelaars en verwijzers om elkaar te leren kennen en om te bespreken hoe buurtbemiddeling effectiever ingezet kan worden.  Verwijzers kunnen inwoners verwijzen naar de coördinator en de  buurtbemiddelaars  kunnen ermee aan de slag. Als u problemen ervaart met uw buren en er zelf niet uitkomt (of niet weet hoe u het moet aanpakken), kunt u ook zelf contact opnemen met buurtbemiddeling. Wij geven dan advies of kunnen bemiddelen tussen u en uw buren. Buurtbemiddelaars zijn onafhankelijke vrijwilligers: betrokken mannen en vrouwen die buren helpen om hun onderlinge problemen op te lossen en de onderlinge communicatie te verbeteren.

Burgemeester H.Oosterman spreekt partijen en buurtbemiddelaars toe.

Buurtbemiddeling is kosteloos.

Diplomafeest VVE Thuis

Het was feest in De Kompaan! Afgelopen vrijdag, 21 juni, ontvingen 10 kinderen en hun vader of moeder het diploma van VVE Thuis. De kinderen mochten naar voren komen en op het versierde opstapje gaan staan. Vol trots en onder luid applaus van de aanwezigen, ontvingen de kinderen en hun ouder(s) het diploma en de VVE Thuis medaille uit handen van de pedagogische medewerker van de peuterspeelgroep.

Voorafgaand aan de uitreiking, hebben de kinderen samen met hun vader en moeder deelgenomen aan allerlei activiteiten in en om het gebouw. Er was een clown die de volle aandacht had van de peuters met een muziekdoosje, bellen blazen en door het jongleren met ballen. Buiten waren er stickers te verdienen bij een spelparcours, begeleid door een van de buurtsportcoaches van Scala. Geblinddoekt en aan de hand van mama sprong een meisje over een stok, er werden ringen gegooid en de kinderen en ouders konden elkaar schminken.

Alle kinderen met hun diploma’s

Het diplomafeest was de afsluiting van VVE Thuis schooljaar 2018/2019 op twee peuterspeelgroep locaties: ‘t Hummelhonk in Appelscha en ’t Kwetternest in Haulerwijk. Verdeeld over deze twee locaties hebben 10 ouders samen met hun peuter activiteiten en spelletjes uitgevoerd die aansluiten bij de VE (Voorschoolse Educatie) thema’s van de peuterspeelgroepen. De ouders hebben het afgelopen schooljaar deelgenomen aan 8 ouderbijeenkomsten. Zij ontvingen tijdens de bijeenkomsten een themaboekje met daarin activiteiten passend bij het thema van de peuterspeelgroep. VVE Thuis bestaat uit aantrekkelijke en stimulerende activiteiten, zoals praatplaten, spelbord, puzzel, boekjes, enz.

Door VVE Thuis ontstaat er een verbinding tussen de peuterspeelgroep en thuis waar zowel het kind als de ouder van kan profiteren. VVE Thuis bevordert de taal- en denkontwikkeling bij kinderen. Het accent ligt op het vergroten van de woordenschat doordat woorden die bij het thema horen zowel thuis als op de peuterspeelgroep aangeboden worden. In het schooljaar 2019/2020 wordt VVE Thuis naast bovengenoemde peuterspeelgroeplocaties ook aangeboden op de locaties Nijntje en De Krullevaar in Oosterwolde, Berend Botje in Oldeberkoop en de basisscholen in Appelscha, basisschool De Toekan in Oosterwolde en basisschool De Lawei in Haulerwijk.

Bekijk hier alle foto’s en lees meer over VVE Thuis