Wij zoeken collega’s

Op dit moment zijn wij op zoek naar een:
* Huishoudelijk medewerker in de regio Appelscha
* Pedagogisch medewerkers

Volgt u Scala al op sociale media? Blijf op de hoogte via Facebook.com/stichtingscala

Hoe tevreden zijn ouders over onze peuterspeelgroepen?

In juni 2019 is een enquête gehouden door Tevreden.nl over de tevredenheid van ouders/verzorgers over onze Peuterspeelgroepen. Uit de rapportage blijkt dat de tevredenheid t.o.v. het onderzoek in 2018 op alle thema’s is toegenomen. Ouders/verzorgers zijn het meest tevreden over onze pedagogische medewerkers: maar liefst 98% van hen is (zeer) tevreden.  
De belangrijkste andere punten uit de rapportage:
          Het algemene rapportcijfer is gestegen van 7,7 in 2018 naar 8,1 in 2019;
          De Net Promoter Score (NPS) is gestegen van +53 in 2018 naar +71 in 2019. Liefst 71% van de ouders/verzorgers geeft onze peuterspeelgroepen een 9 of 10 en raadt onze peuterspeelgroepen aan bij familie en vrienden! Van de ouders/verzorgers is 29% neutraal (cijfer 7 of 8) en er zijn geen ouders/verzorgers die onze peuterspeelgroepen afraden;

          Over de begeleiding en aandacht voor ontwikkeling van de peuters is 94% van de ouders/verzorgers (zeer) tevreden: gelijk aan het resultaat van 2018;
          De tevredenheid van ouders/verzorgers over het aanbod van de organisatie is toegenomen van 81% in 2018 naar 92% (zeer) tevreden;
          Over de informatievoorziening is 95% van de ouders/verzorgers (zeer) tevreden. Een stijging van 4% t.o.v. 2018;
Over de opvanglocatie valt ten opzichte van het onderzoek in 2018 op dat de ouders/verzorgers tevredener zijn over de veiligheid en kritisch blijven over de buitenruimten. De totale tevredenheid over de opvanglocatie is iets toegenomen van 93% in 2018 naar 94% (zeer) tevreden ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers  zijn het minst tevreden over de algemene communicatie vanuit het Centraal Bureau van Scala. Het totale percentage (zeer) tevreden ouders/verzorgers over dit thema is toegenomen van 80 naar 86%. 2% van de ouders/verzorgers is ontevreden over de algemene communicatie. Op dit thema is dus het meest te verbeteren!

De tevredenheid over de Peuterspeelgroepen van Scala vergeleken met landelijke onderzoeken is hoog. Alleen de algemene communicatie scoort iets lager dan landelijk: 89% (zeer) tevreden ouders/verzorgers landelijk tegenover 86% (zeer) tevreden ouders/verzorgers van Peuterspeelgroepen Scala. Alle andere thema’s scoren (beduidend) hoger.
In het komende schooljaar 2019-2020 zullen we ons inspannen om uw tevredenheid nog verder te laten toenemen. Extra aandacht zal uitgaan naar de verdere verbetering van de algemene communicatie en naar de buitenruimten. De eerste verbetering is al ingezet met de vergroting en herinrichting van de buitenruimte bij peuterspeelgroep Nijntje. In Oldeberkoop hopen we in goed overleg met de Stichting MFA Oldeberkoop en de brandweer het plein te kunnen vergroten. Ook de zonwering op diverse locaties heeft onze aandacht!
Lees hier het hele rapport of bekijk de infographic.

Scala in vogelvlucht

Klik op de afbeelding om te lezen.