Grootste vrijwilligersactie van Nederland

Het Oranje Fonds organiseert op 13 en 14 maart 2020 weer NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland! NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.

Doet u mee? Ook in de gemeente gaan we aan de slag! Kijk op de website www.nldoet.nl voor meer informatie of neem met vragen contact op met Plek voor Talent van stichting Scala. Plek voor Talent denkt mee bij het aanbieden van vrijwilligerswerk én bij het vinden van een leuke klus. Bijvoorbeeld als u met een groep collega’s, vrienden of buren aan een klus of activiteit wil meedoen tijdens NLdoet.

(Vrijwilligers)organisaties kunnen klussen aanmelden op de site van NLdoet. Doet u dit al vóór 31 januari, dan kunt u ook nog in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Wilt u als vrijwilliger de handen uit de mouwen steken? Er zijn al meerdere klussen aangemeld! U kunt zich inschrijven op de site www.nldoet.nl.

Zwemlessen voor nieuwkomers afgerond

Op maandag 13 januari stond er wederom een afzwemmoment voor Nieuwe Nederlanders op het programma. Dit was het laatste afzwemmoment georganiseerd vanuit het activiteitplan nieuwkomers in samenwerking met LACO sportcentrum Oosterwolde en de buurtsportcoaches van Stichting Scala. Onder leiding van de zwemdocenten Milou Beyert en Linda Willemsen mochten er 7 deelnemers afzwemmen. Een aantal deelnemers mochten afzwemmen voor hun A-diploma, daarnaast waren een aantal deelnemers die voor hun B-diploma mochten afzwemmen.
Zowel LACO sportcentrum als Stichting Scala kijken met een goed gevoel terug op het zwemproject. Door deze zwemlessen zijn de deelnemers in eerste instantie gestart met zelfredzaamheid in het water. Daarnaast zijn de zwemvaardigheden bij de deelnemers aangeleerd waardoor zij nu zelfstandig kunnen gaan zwemmen. Alle deelnemers van het zwemproject zijn hierdoor zwemvaardig én zwemveilig geworden.

Wij zoeken nieuwe collega’s

Scala is op dit moment op zoek naar een:
Maatschappelijk werker
&

Cliëntondersteuner

Bekijk de vacature op onze vacaturepagina en solliciteer vóór 19 januari 2020.

Stichting Scala ontvangt Kwaliteitslabel

Welzijnsorganisatie Stichting Scala heeft 23 december een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van Sociaal Werk Nederland. Met het behaalde Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk laat de organisatie zien dat zij sociaal werk van hoge kwaliteit leveren die aantoonbaar voldoet aan de waarden en normen van de branche.

De organisatie werd getoetst door middel van een externe audit en het certificaat is twee jaar geldig. De belangrijkste onderdelen tijdens de toetsing waren het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van hun dienstverlening voor burgers en een faciliterende, lerende organisaties met een gezonde bedrijfsvoering en adequate besturing.

Hester Plomp, directeur van Scala is zeer tevreden met de uitslag van het rapport: ‘‘Laten zien dat je in deze tijd kwaliteit levert is nodig. De noodzaak en maatschappelijke meerwaarde van onze diensten willen we aantonen aan klanten, gemeenten, collega’s en opdrachtgevers. Onze medewerkers zijn enthousiast over het label: geen papieren tijger, maar het gaat echt om onze dagelijkse professionaliteit en ons vakmanschap.’’

In Nederland zijn ruim veertig welzijnsorganisaties gecertificeerd door Sociaal werk Nederland. Stichting Scala is de eerste welzijnsorganisatie in de provincie Friesland die het certificaat in ontvangst mocht nemen.

Sleutelpersonen ontvangen certificaat

Drie Sleutelpersonen van Scala hebben de basistraining ‘Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders’ afgerond. Hierdoor hebben zij nieuwe kennis opgedaan over de gezondheidszorg in Nederland en weten ze nieuwkomers goed over dit onderwerp voor te lichten. In februari 2020 reist een nieuwe groep sleutelpersonen drie dagen af naar Utrecht om het certificaat te gaan behalen.

De training is met succes afgerond en de sleutelpersonen Ali Soltanifar, Mustafa Husein, Hendrine Mohamad hebben het certificaat ontvangen. In Friesland zijn er inmiddels zeven sleutelpersonen die deze training van stichting Pharos hebben afgerond en andere nieuwkomers helpen. De trainer van de groep kijkt terug op een geslaagde training met veel sterke deelnemers. Alle sleutelpersonen zijn inmiddels opgenomen in onze interactieve landkaart, zie www.pharos.nl/kaart-sleutelpersonen.

Sleutelpersonen zijn vrijwillige ervaringsdeskundigen die professionals kunnen ondersteunen bij het contact met en de hulp aan nieuwkomers. Het gaat hier om mensen die zelf gevlucht zijn en in Nederland als nieuwkomer hun weg hebben gevonden. Professionals in preventie, zorg en welzijn kunnen een beroep doen op de voorlichtende en adviserende rol van sleutelpersonen. Een aanvraag hiervoor kunt u indienen bij Femke Olijve, coördinator sleutelpersonen, via tel. 06 – 29 08 98 88 of mail naar folijve@scala-welzijn.nl.

Er kan onder andere gevraagd worden naar de talen Arabisch, Tigrinya, Farsi, Dari en Pools.