Lokaal sportakkoord

Buurtsport was 3 februari aanwezig bij de startbijeenkomst van het lokaal sportakkoord in de gemeente Ooststellingwerf. Een mooie avond waar wij met 60 deelnemers hebben nagedacht over hoe we het sporten beter en aantrekkelijker kunnen maken voor alle inwoners van Ooststellingwerf. Op de pagina buurtsport kunt u onder Publicaties het lokaal sportakkoord bekijken en de uitnodiging voor het vervolg op 10 maart 2020.

Informatiebrief GGD over corona

Het nieuwe coronavirus roept vragen op bij ouders, scholen en andere organisaties. GGD informeert ouders middels een brief. Deze kunt u hier vinden.

 

Ontdekdezorg week

Ontdek de mogelijkheden van Scala in de week van 16 t/m 21 maart. Kom op 17 maart kennis maken met welzijn in Oosterwolde! De rondleiding wordt speciaal georganiseerd voor scholieren, herintreders en zij-instromers. Kom in gesprek met onze welzijnsmedewerkers en hoor welke taken zij dagelijks uitoefenen.
Scala levert diensten op het gebied van:
peuterspeelgroepen, voor- en vroegschoolse educatie, gezinsgerichte programma’s, jongerenwerk, buurtsport, lokale educatieve jeugd agenda, vrijwilligerswerk, sociale activering, opbouwwerk, netwerkcoördinatie, buurtbemiddeling, maatschappelijk werk en maatschappelijke begeleiding nieuwkomers.


Heb je wel eens gedacht is welzijn iets voor mij? Hebben anderen wel eens gezegd dat is iets voor jou? Of ben je nieuwsgierig en wil je een kijkje komen nemen? Kom dan naar ons Open Huis op dinsdag 17 maart 2020.
Tijdens de rondleiding kun je al je vragen stellen aan de professionals over werken bij welzijnsorganisatie Scala.

Hoe laat? 14:00-16:00uur
Waar? In de kompaan, Moskampweg 3-5 Oosterwolde
Aanmelden
Je kunt je aanmelden bij Samantha Warkor per e-mail swarkor@scala-welzijn.nl
of telefonisch via 06 – 21 82 91 76. Geef dan ook door bij welke dienst(en) jouw interesses liggen.

 

Maatjes en Taalplein op bezoek bij de Vrouwen van Nu in Haulerwijk

Op uitnodiging van de Vrouwen van Nu in Haulerwijk kwamen Syta Luchtenveld, Petra Meijster, Marleen van der Heijden, Carmen Berkhout en Letengus Bhrane een presentatie geven over de Maatjes voor Nieuwkomers van Scala en het Taalplein van de Bibliotheek.

Maatjes voor nieuwkomers zijn vrijwilligers, die dorpsgenoten uit een ander land helpen om wegwijs te raken in het dorp waar ze wonen én om Nederlands te oefenen. Petra en Syta doen dit vrijwilligerswerk nu zo’n anderhalf jaar met veel plezier. Ze zijn allebei verbonden aan een nieuwkomer uit Haulerwijk.

Ze gaan bijna wekelijks op bezoek bij hun maatje, praten Nederlands met hun maatje en helpen hen met dagelijkse zaken zoals het lezen van de post of het samen lezen van de nieuwsbrief van school. “Het leuke is dat er een vriendschappelijke band ontstaat, het is erg gezellig” aldus Syta. “En je leert ook veel over het leven in een land als Eritrea of Syrië.” vult Petra aan. Als vrijwilliger geef je zelf invulling aan het contact. Je maatje en hun gezin de weg te laten vinden naar alle sportmogelijkheden in hun dorp behoort tot de mogelijkheden of het helpen bij het vinden van vrijwilligerswerk.

Syta en Petra zijn ook vrijwilliger bij het Taalplein in de bibliotheek in Haulerwijk. Iedere maandagochtend zijn zij te vinden in de bibliotheek van Haulerwijk. Daar zijn alle inwoners welkom die hulp willen hebben bij lezen, schrijven, rekenen en werken met de computer. Dit kan in de groep of individueel. “En soms doen we een spel om Nederlands te oefenen.” vult Carmen aan. Op dit moment is er een vaste groep deelnemers die deze groep bezoekt. Het is laagdrempelig, gezellig en vooral leerzaam voor alle deelnemers. Letengus, deelnemer van het Taalplein, vertelt: “Door het oefenen bij het Taalplein durf ik meer in het Nederlands te vragen en gaat mijn Nederlands flink vooruit.” Onlangs is zij begonnen als vrijwilliger bij een verzorgingstehuis en hierbij is het belangrijk dat ze het gesprek durft aan te gaan met de bewoners en haar collega’s.

Marleen van der Heijden van Scala heeft op deze avond bij De Vrouwen van Nu een toelichting gegeven over Plek voor Talent. Bij Plek voor Talent kun je terecht als je vrijwilligerswerk zoekt of als je organisatie (meer) vrijwilligers nodig heeft. Ook zijn er alle vrijwilligersvacatures te vinden in de gemeente Ooststellingwerf. Dus wil je iets betekenen voor je mede mens neem contact op met Marleen van der Heijden via email: plekvoortalent@scala-welzijn.nl.

%MCEPASTEBIN%

In beweging zijn verbindt

Bij sporten denkt men vaak aan een abonnement bij een sportschool of de sportieve en sociale contacten die je opdoet binnen de lokale sportvereniging. Dit is niet voor iedereen het geval. Wanneer je werkloos bent en niet veel geld hebt, is het niet zo gemakkelijk om weer in beweging te komen.  Bij ‘Iedereen in Beweging’ staat bewegen, letterlijk door sporten en figuurlijk door mensen naar bij hen passend vrijwilligerswerk te begeleiden voorop. ‘‘Eerder had ik geen dagbesteding en voelde me daardoor niet goed, nu wel’’, zegt Ramona van der Wijk(28) opgetogen.

Ramona vertelt haar verhaal om andere jonge Ooststellingwervers te vertellen over dat er meer mogelijk is wanneer je een bijstandsuitkering hebt. Ramona kwam erachter dat ze meerdere beperkingen heeft en daardoor liepen meerdere opleidingen spaak en kwam ze terecht in de bijstand. ‘‘Door mijn beperkingen én een voedselallergie kan ik slecht tegen prikkels. Door Iedereen in Beweging ben ik meer onder de mensen. Ik kom nu vaker uit huis.’’


Iedereen in beweging
Ramona werd doorverwezen, via een casemanager van de gemeente, naar Iedereen in Beweging. 13 jaar geleden is Iedereen in Beweging door Scala in samenwerking met gemeente Ooststellingwerf opgezet. Dit om Ooststellingwervers in een uitkeringssituatie te stimuleren weer mee te doen want iedereen heeft talenten!  ‘‘Bij ons worden deelnemers onderdeel van een groep, zij voelen zich gezien en gehoord. We zetten mensen in hun kracht,’’ vertelt trajectbegeleider Dominique Tacx.

Fred Nendissa (62) is sinds een jaar deelnemer. Hij sport drie ochtenden en was hoofd kok tijdens één van de laatst georganiseerde themalunches bij IIB. ‘‘In het begin had ik moeite met dat ik hier naar toe moest, wat had ik te zoeken bij Scala? Ik had er nooit van gehoord.’’ Fred is mantelzorger voor zijn jongere broer en werd op advies van de gemeente naar Scala gestuurd. ‘‘Door het sporten en door gesprekken met Dominique kook ik nu vrijwillig voor bewoners van Talant. Het is op mijn leeftijd moeilijk om een baan te vinden.’’ 

Dominique Tacx (25) en Anoek Pothoven (23) zijn beide betrokken trajectbegeleiders. Naast het sporten en individuele gesprekken met deelnemers organiseren zij ook themalunches, cursussen en koken ze samen. De trajectbegeleiders zoeken met iedere deelnemer naar vrijwilligerswerk waar zij blij van worden.  Het sociale aspect is ontzettend belangrijk, dat mensen uit huis komen, kennis maken met andere culturen, hun sociale netwerk vergroten en ook vooral zich weer gewaardeerd voelen door mee te doen aan de samenleving ’’, vult Anoek aan. ‘‘Deelnemers kunnen hier vijf ochtenden ongedwongen sporten waarbij er op vrijdag een speciale groep is voor alleen dames.’’, vertelt Dominique.

De kracht van IIB
Dominique volgt op dit moment de bachelor Social Work, aangeboden door Scala: ‘‘Met dit werk help je mensen vooruit in kleine stappen. We stellen samen doelen en subdoelen op. Het zijn soms kleine dingen zoals: het leren van nieuwe Nederlandse woorden, op tijd komen, sociale vaardigheden verbeteren, kennismaken met vrijwilligerswerk en het groter maken van iemands kleine wereld.’’ Iedereen in Beweging kenmerkt zich ook door maatwerk. ‘‘Door het sporten heb ik weer ritme gevonden in mijn leven en pool ik wekelijks een potje met vrienden die ik hier heb ontmoet’’, vertelt Fred. De trajectbegeleiders voeren maandelijks gesprekken met de deelnemers en onderhouden contact met de casemanagers. ‘‘Deelnemers mogen hier een jaar begeleid sporten en dit kan, in overleg met het gebiedsteam, verlengd worden met een jaar. Gedurende deze periode stellen we samen met de deelnemer doelen op,’’ vertelt Anoek.

Na het traject
Iedereen in Beweging kent ook een verlengstuk: ‘Door sport blijf je in beweging’. Hierbij is er geen intensieve begeleiding meer maar kunnen de deelnemers wél hun opgedane sociale contacten onderhouden en blijven sporten. ‘‘Ik doe inmiddels vrijwilligerswerk bij speelotheek de Flierefluit. Via begeleiding vanuit de gemeente wil ik op zoek naar een baan.’’ Geeft Ramona aan. Een mooi resultaat wat bij veel deelnemers bereikt wordt.

Jongerenactiviteiten

De jongerenwerkers hebben samen met de jongeren weer een aantal activiteiten georganiseerd in de maand februari. Bekijk de activiteiten in van het Jongerenwerk in ‘t Jop, ‘t Honk en Appletown hier