Buurtsport introduceert QR codes

Oosterwolde- De Buurtsportcoaches van Scala introduceren de Buurtsport QR-Codes! De QR-codes kunt u vinden op verschillende locaties in de gemeente Ooststellingwerf waar u in het openbaar kunt sporten en bewegen. U kunt de QR-code op de sticker scannen met uw smartphone. Wanneer de code gescand is wordt u doorgestuurd naar een filmpje. De filmpjes zijn opgenomen in de gemeente Ooststellingwerf en geven kinderen, volwassenen en sporters een uitdaging om op een veilige, nieuwe manier in beweging te komen.

De beweegtuin in Langedijke is al voorzien van QR-codes, wanneer u daar een QR-code scant krijgt u instructie over het desbetreffende fitnessapparaat. Ook de speeltuinen, voetbalgoaltjes, rekstokken etc. zijn voorzien van een QR-code met passende challenges voor de kinderen. Buurtsportcoach Daniël is druk bezig met de verspreiding van de  QR-codes in de gemeente Ooststellingwerf. Zo wordt er gewerkt aan een bootcamp-route en worden er nog meer challenges voor kinderen bedacht. Bent u benieuwd geworden? Kom lekker in beweging met uw partner of kinderen en ga op zoek naar de QR-codes. Via de Facebookpagina van Buursport kun je een reactie achterlaten waar jij een QR-code hebt gespot. Lekker sporten in de buitenlucht en corona proof.

Buurtsportcoach Daniel plakt QR code
Foto: Scala, S.Warkor

Vijf welzijnsorganisaties ontvangen samen een tweejarige landelijke subsidie voor jongeren

Vanuit het landelijke programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) hebben welzijnsorganisaties Scala , M.O.S, de Skûle, Caleidoscoop en Sociaal Collectief samen subsidie ontvangen voor het opstarten van MDT-Divers Friesland. Het project richt zich op jongeren uit de gemeenten Smallingerland, Waadhoeke, Harlingen, Heerenveen, Ooststellingwerf en Súdwest-Fryslân.

De gunning van deze subsidieaanvraag is een prachtig resultaat van de samenwerking tussen jongeren, jongerenwerkers, verschillende ketenpartners en de zes betrokken gemeenten, waaronder Ooststellingwerf.

MDT Divers zal de komende twee jaar 400 jongeren de kans geven om talenten te ontdekken, ervaringen op te doen, nieuwe mensen te ontmoeten en kansen voor maatschappelijke impact te realiseren. Als welzijnsorganisaties zijn zij al actief in het aanbieden van programma’s en/of activiteiten, gericht op jongerenparticipatie en talentontwikkeling in de eigen regio. Met de samenwerking staat uitwisseling van kennis en een groter bereik van jongeren in Friesland centraal.

Bij MDT Divers gaan jongeren op expeditie. Jongeren tussen 14-27 jaar die wonen, werken of naar school gaan in 1 van de bovengenoemde gemeenten zijn welkom. Door maatwerk en passende begeleiding, is elke jongere welkom om mee op expeditie te gaan. Jongeren bepalen hun eigen route en krijgen begeleiding van jongerencoaches. Meedoen kan tijdens of naast school, studie, werk, een vakantie of tussenjaar. Talenten en kansen van de regio ontdekken is een belangrijk onderdeel in de expeditie. Jongeren doen vrijwillig mee, zij hebben de regie bij ‘de beste versie van zichzelf’ ontwikkelen.

Over maatschappelijke diensttijd (MDT)
Binnen het programma MDT werken de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW), jongerenorganisatie Nationale Jeugdraad, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, ZonMw, gemeenten en maatschappelijke organisaties met elkaar samen. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS is politiek verantwoordelijk voor MDT. In het regeerakkoord is afgesproken dat er vanaf 2021 jaarlijks 100 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor MDT.

Meer informatie over MDT: https://www.doemeemetmdt.nl

Nieuwe vacature

Ben, of ken jij iemand die op zoek is naar een nieuwe uitdaging? Wij zijn zo spoedig mogelijk op zoek naar een stapmedewerker die ons ambulante team kan komen ondersteunen voor gemiddeld 16 uur per week.

Bekijk de vacature op onze vacaturepagina. Reageren kan tot 30 november.Geannuleerde activiteiten

In verband met de maatregelen die getroffen zijn om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn de volgende activiteiten geannuleerd:

Ouders en kinderen
Ouder en Kind ochtend op vrijdag

NSAMFS ZUID
Scouting op 18 november
Creatieve kunst op 27 november, 4 en 11 december

NSA Samensprong Haulerwijk
Knutselmiddagen 4 en 11 november
Knutselmiddagen met herfstmateriaal 4 en 11 november
Scouting 18 november
Creatieve kunst 27 november, 4 en 11 december

Sport
Fietstheorielessen gaan niet door, praktijkfietsen buiten gaan wel door
Volwassenen in Beweging
Gezond Natuur Wandelen
Zwemvierdaagse
Inloop gezondheid beweegmiddag
Jeu de boules in de dorpen
Stabiliteitstraining Langedijke (22 oktober, waarschijnlijk start in januari)
Ouderengroepen fitnessparkjes Donkerbroek en Haulerwijk
Avondvierdaagse Oosterwolde
Gezonde leefstijl Interventie
Wandelgroep Nationale Diabetes Challenge Appelscha
Beweegcafé Haulerwijk

Heeft u vragen neem dan contact op met uw contactpersoon bij Scala of bel: 0516 56 72 20.

Vacature: lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Scala zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. De voorkeur gaat naar lid met een juridische achtergrond.

De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op de directeur bestuurder en hanteert daarbij de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening. Leden RvT zijn lid van de NVTZ. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf personen met diverse achtergrond en ervaring en komt zo’n vijf a zes keer bijeen. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn statutair vastgelegd en in het reglement Raad van Toezicht nader ingevuld.

Bekijk hier de hele vacature of ga naar onze vacaturepagina.

Burgerpeiling Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf  is er voor al haar inwoners. Daarom is het belangrijk om te weten hoe het met u gaat, wat u bezig houdt en wat u belangrijk vindt. Ook wil de gemeente graag weten wat u van de dienstverlening van de gemeente vindt.

Steekproef
Om antwoord te krijgen op deze vragen is het onafhankelijke onderzoeksbureau Markteffect gevraagd om door middel van een willekeurige steekproef een vragenlijst naar een deel van de inwoners te sturen. Medio oktober  zijn de vragenlijsten  verstuurd.  In de vragenlijst staan vragen over veel verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld wat u vindt van de buurt waarin u woont, de activiteiten die er in uw omgeving gedaan kunnen worden en de dienstverlening van de gemeente. Uw antwoorden blijven volledig anoniem en vertrouwelijk.

Resultaten
In januari 2021 worden de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt op www.ooststellingwerf.nl. Op de website www.ooststellingwerf.nl/burgerpeiling kunt u ook de resultaten van het onderzoek onder inwoners uit 2018 vinden en wat de gemeente met deze resultaten heeft gedaan.

Geen vragenlijst ontvangen, maar wel uw mening geven?
Voor de Burgerpeiling is een aselecte steekproef getrokken. Heeft u geen uitnodiging ontvangen om mee te doen, maar wilt u wel uw mening geven over actuele onderwerpen in de gemeente Ooststellingwerf? Dan is het Inwonerspanel misschien iets voor u. Uiteraard kunt u hier ook aan meedoen als u wel een burgerpeiling heeft ontvangen. Het Inwonerspanel is een online panel van inwoners waar in het voorjaar van 2021 mee gestart wordt. Als u hier aan mee doet, krijgt u maximaal vier keer per jaar een email met een korte enquête over een actueel onderwerp. Deze enquêtes kunt u via internet invullen. Dit kost u per keer maximaal vijf minuten. Het lidmaatschap van panel is gratis en vrijblijvend. U kunt zich op elk moment afmelden voor het panel als u geen uitnodigingen meer wilt ontvangen. Meer informatie staat op www.ooststellingwerf.nl/inwonerspanel.

Heb jij een brief gekregen waarin Markteffect namens de gemeente Ooststellingwerf vraagt om een vragenlijst in te vullen? Doe dat alsjeblieft, want daarmee help je mee om Ooststellingwerf nog mooier te maken. Kijk voor meer informatie op ➡️ www.ooststellingwerf.nl/burgerpeiling

Geannuleerd: Online Budgetcursus

De online budgetcursus is geannuleerd. Wil je wel meer grip op je geld? Neem dan even contact op met Scala. Wij kunnen je koppelen aan een budgetmaatje of een ander alternatief bieden. Neem dan contact op met Marleen van der Heijden via 0516 56 72 20.

Weten wat je besteedt? Volg nu de budgetcursus. Vorig jaar ging een enthousiaste groep al aan de slag met informatie, tips van de cursusleidsters en het uitwisselen van nuttige tips en bespaartips. Dit jaar organiseren we weer een budgetcursus, maar wel online.

De cursus, gaat over het overzicht krijgen én houden over uw geld. Voorbeelden hiervan zijn de administratie ordenen, uitkomen met uw maandelijks budget en gebruik maken van kortingen en regelingen. Online worden allerlei onderwerpen besproken die hiermee te maken hebben. “Naast een stukje theorie  komen ook heel praktische zaken aan de orde, zoals creatief met restjes, de moestuin, boodschappenlijstjes en de weekplanner.” Aldus Thamar Mollema, één van de medecursusleidsters.

De ONLINE budgetcursus is gratis voor alle inwoners van Ooststellingwerf. De cursus is op woensdag 4, 11, 18 en 25 november en 2 december van 19.30 tot 21.30.
De organisatie ligt in handen van het Gebiedsteam Ooststellingwerf en stichting Scala.

U kunt zich opgeven voor de cursus bij Scala, via 0516 – 567 220 of via: administratie@scala-welzijn.nl. Als u twijfelt of vragen heeft kunt u hier ook terecht.