Leefstijltraject bereikt hoogtepunt

Geen excuses en obstakels meer om gezondere leefstijl aan te nemen

Oosterwolde – Gewicht naar beneden, een goed ritme krijgen, begeleiding. Bij Buurtsportcoach Daniël komen dit soort onderwerpen aan bod wanneer je het 6 weken traject in gaat. Positieve gezondheid, gedrag en voeding staan centraal tijdens het 6 weken traject. In Ooststellingwerf kunnen inwoners een leefstijltraject van zes weken kosteloos volgen.

Sinds afgelopen zomer kon men zich inschrijven voor het zes weken traject. Momenteel sporten 36 mensen wekelijks bij Scala en 7 mensen sporten inmiddels bij een sportschool en worden op afstand begeleid.

De reacties na het doorlopen van het leefstijltraject zijn lovend: ,,Fijn dat er iemand is die je ziet, hoort en er voor je is. Prachtig om de kans te krijgen om te sporten ook als je dat niet kunt betalen.’’, vertelt deelnemer Linda (62). Ook Lisette (39) is enthousiast: ,,Ik heb deze zes weken als zeer positief ervaren. Toptrainers met goede kennis van zaken en goede motivatie.’’

Wat houdt het 6 weken traject in?
Het zes weken traject van Buurtsport loopt al sinds de zomer. Het traject start met een intake en een gezondheidscheck. Op deze manier wordt duidelijk hoe er aan de gezondheidsdoelen van de deelnemer gewerkt kan worden. Er wordt aan de hand van de intake een trainingsschema opgesteld en adviezen en informatie gegeven op het gebied van voeding en leefstijl. De begeleiding is eerst individueel en later in kleine groepjes van 2 tot max 4 personen om de persoonlijke begeleiding te kunnen blijven bieden.  ,,Of het nou schaamte is, niet weten waar te beginnen of bijvoorbeeld financiële obstakels, wij willen zorgen dat er geen excuses en obstakels meer zijn om een gezondere leefstijl aan te nemen!’’ aldus Buurtsportcoach Daniel.

Na het traject
Na afloop van de 6-weken worden de deelnemers dan ook niet losgelaten. ,,Ik ga met de deelnemers mee naar de sportschool en laat ze zien dat het niet eng is en dat er altijd rustige uren zijn waarin je comfortabel kunt wennen aan het sporten in een sportschool.  Als de deelnemers een abonnement afnemen blijven we in contact en zorgen wij ervoor dat de doelen behaald blijven worden. Mocht een sportschool financieel niet haalbaar zijn dan hebben wij ook een fonds beschikbaar om eventueel abonnementskosten te vergoeden, zo proberen wij elk obstakel weg te nemen.’’
In de meeste gevallen blijken de deelnemers een sportschool (onverwacht) leuk te vinden! In de gevallen waar dit niet het geval is kunnen de deelnemers in een sport-uur bij Scala alsnog aan hun doelen blijven werken. 

Aanmelden
In januari start een nieuwe groep die aan het zes weken traject kan beginnen.

,,Goede ervaringen met de peuterspeelgroep. Mijn zoon heeft het er prima naar zijn zin.’’

Oosterwolde – De peuterspeelgroepen van Stichting Scala behaalden hoge scores op het klanttevredenheidsonderzoek dat ze onder alle ouders, met peuters op één van de negen peuterspeelgroepen, heeft uitgevoerd. Zo worden de peuterspeelgroepen van Scala gemiddeld beloond met een 8,2. De enquête die eerder dit jaar werd afgenomen door Tevreden.nl ging over de tevredenheid van ouders/verzorgers over de negen peuterspeelgroepen van Scala in Ooststellingwerf. Er werd onderzoek gedaan naar de tevredenheid over verschillende thema’s: zoals de pedagogisch medewerkers, de informatie van het kind, de begeleiding en aandacht, de opvanglocatie en de algemene communicatie.

Beter dan het landelijk gemiddelde
Vergeleken met landelijke onderzoeken onder kinderopvang scoort Scala beter dan het landelijk gemiddelde. Zo wordt er landelijk gescoord met een 8,2 op het aanbod van de opvangorganisatie, waar Scala er met een 9 vandoor gaat. Waar in 2017 op algemene informatie vanuit Scala een 7,8 gescoord werd is hier de afgelopen jaren een verbeterslag gemaakt en dit is te zien aan de 8,7 die dit jaar is behaald.

Vakmanschap
De pedagogisch medewerkers worden veelvuldig genoemd en halen de hoogste scores: maar liefst 97% van de ouders is (zeer) tevreden over hen. Hester Plomp, Directeur bestuurder van Scala:,, De pedagogisch medewerkers werken hier ook hard aan. Zo zijn alle pedagogisch medewerkers VVE gecertificeerd. Het afgelopen jaar hebben zij ook een training “Lerend Spelen, spelend leren” gevolgd om de peuters nog beter in de ontwikkeling van hun talenten te kunnen stimuleren. We zijn heel trots op onze medewerkers!”

Ouders bevelen peuterspeelgroep aan
Een reactie van een ouder: ,,Het is een uitstekende en leuke manier om kinderen spelenderwijs voor te bereiden op het schoolgaan vanaf 4 jaar. Zonder verdere verplichtingen. Kinderen vinden het leuk en leren er al een heleboel.’’  Dat meer ouders er zo over denken zien we terug: 62% van de ouders geeft aan dat ze Scala zullen aanbevelen bij andere ouders en 32% van de ouders geeft aan dat ze hier neutraal in staan. Slechts 3% geeft aan Scala niet aan te zullen bevelen bij andere ouders. Thamar Molenaar, leidinggevende peuterspeelgroepen : ,,Dit zijn mooie cijfers maar hier wil Scala het komende jaar nog wel mee aan de slag. Wat maakt het dat ouders tevreden zijn en wat maakt sommige ouders minder tevreden? Hoe kunnen we daarin samen met de ouders nog verbeteren? Daar gaan we mee aan de slag ‘’

Buitenruimtes verdienen groene aandacht
Scala heeft negen peuterspeelgroeplocaties, ouders beoordelen de locaties als goed. Sfeer en veiligheid zijn punten waar ouders zeer positief over zijn. Verbeterpunten worden door ouders aangegeven als het gaat om de buitenruimtes. Op enkele locaties is Scala hier de afgelopen periode al hard mee aan het werk gegaan. Zo hebben ze in Haulerwijk op het Kwetternest samen met de oudercommissie het plein groener en uitdagender gemaakt. Ook hebben ze in Oldeberkoop op Berend Botje een groot schaduwdoek opgehangen zodat er meer schaduw is voor de peuters. In Oosterwolde op de Krullevaar zijn ze samen met de basisschool aan het bedenken hoe het plein wat groener en natuurlijker kan worden.

Contracten op leeftijd
Peuters worden ’s morgens om half negen gebracht en ’s middags om twee uur weer gehaald. In de enquête is aan ouders gevraagd welke openingstijden de voorkeur hebben voor de allerjongste peuters. Omdat de meerderheid van de ouders de openingstijden tot twee uur voor hen te lang vonden, heeft Scala de tijden aangepast. Peuters tot 2 ½ jaar mogen ook van 8.30 tot 12.00 uur naar de peuterspeelgroep.  Zo kunnen de jongste peuters het eerste half jaar rustig wennen.

Op de negen peuterspeelgroepen van Scala komen peuters van 2 tot 4 jaar. Vorig jaar bezochten gemiddeld 287 peuters per week de peuterspeelgroepen. De hele rapportage van het onderzoek kunt u vinden op https://scala-welzijn.nl/ouders-en-kinderen-peuterspeelgroepen-publicaties. Het rapport is besproken met de Centrale oudercommissie, zij herkenden zich er in en zijn tevreden met de stappen die Scala al weer ondernomen heeft ter verbetering. De gemeente heeft het rapport ontvangen en haar complimenten overgebracht: ,,Het is een prestatie, waar u als organisatie en de pedagogisch medewerkers in het bijzonder trots op mogen zijn.’’, aldus wethouder Verhagen.

Noot voor de redactie:
Meer informatie over de peuterspeelgroepen via: Thamar Molenaar 06 – 54 35 09 22