Ruim 50 kinderen ontvangen Stapdiploma tijdens magisch Diplomafeest

Er klonk luid applaus toen de deelnemers van de Stapprogramma’s woensdagmiddag 12 juli hun diploma in ontvangst namen in het wijkgebouw ‘De Schuttersheuvel’ in Sneek-Noord. Na een periode van spelen en leren met de programma’s Instapje, Opstapje of Opstap was het voor de kinderen en ouders tijd voor een feestelijke afsluiting van een magisch diplomafeest! Ruim 50 kinderen uit Sneek en diverse dorpen uit de gemeente namen hun diploma’s in ontvangst en straalden van trots bij de felicitaties van hun stapmedewerker.
Diplomafeest vol magie
Voorafgaand aan de diploma-uitreiking hebben de kinderen, variërend in de leeftijd van 2-7 jaar, samen met hun ouders(s) en/of verzorger(s) deelgenomen aan een aantal activiteiten passend bij het thema goochelen & toveren. Er was een optreden van goochelaar Rids uit Bolsward. Vol verwondering keken de kinderen naar zijn goochelkunsten! Veel plezier was er tijdens de sport- en spelactiviteiten buiten en binnen bij het ballonfiguren vouwen, de kinderdisco en het knutselen waarbij kinderen een toverstaf konden maken.
Stapprogramma’s
De Stapprogramma’s worden door Stichting Scala en Timpaan Welzijn uitgevoerd in de gemeente Súdwest-Fryslân. Opstapje is een tweejarige spel- en leerprogramma voor kinderen van 2-4 jaar waarbij ouders hun eigen kind, d.m.v. activiteiten, voorbereiden op de basisschool. Als voorloper op Opstapje kunnen kinderen vanaf 1 jaar deelnemen aan Instapje. Opstap is het programma voor kleuters die door de activiteiten worden voorbereid op groep 3. Wekelijks krijgen de gezinnen bezoek van één van de Stapmedewerkers die hen bij het uitvoeren van het programma ondersteunt. De Stapprogramma’s bestaan uit werkmateriaal met daarin verhaaltjes, liedjes en oefeningen waarmee de ouders samen met hun kind aan de slag gaan.

De kinderen zijn gebaat bij de individuele aandacht die ze thuis krijgen tijdens het werken aan Instapje, Opstapje en Opstap. Zij voelen zich zekerder op de peuterspeelgroep of school, omdat bepaalde activiteiten thuis al aan bod zijn geweest. Hun woordenschat wordt vergroot en scholen geven aan dat zij merken dat de kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en dat ze zich langer kunnen concentreren.

29 VVE Thuis en Stap deelnemers steken diploma in hun zak

Op vrijdag 14 juli hebben negenentwintig kinderen samen met hun ouders een Stap of VVE Thuis diploma uitgereikt gekregen door Scala medewerkers. Stap en VVE Thuis zijn programma’s voor gezinnen met jonge kinderen, gericht op het vergroten van de onderwijskansen van kinderen. Het schooljaar 2022/2023 werd door de uitreiking met een Junglethema feestelijk afgesloten in de Kompaan aan de Moskampweg 3 in Oosterwolde. Het is het tweede jaar dat het feest voor deelnemers van Stap en VVE Thuis gezamenlijk wordt gevierd.

,,Ouders zijn zeer positief over de programma’s die wij los van elkaar aanbieden. Zo geeft een moeder van de VVE thuis op peuterspeelgroep ’T Hummelhonk te Appelscha aan dat het een zeer waardevol programma is en dat het een mooie aanvulling is op piramide wat op de peuterspeelgroep wordt aangeboden’’ , vertelt Anneloes van Eisden, Stap en VVE Thuis medewerker bij Scala.

Achtergrond Stapprogramma’s bij Scala
Sinds 1996 zijn de Stapprogramma’s, uitgevoerd door Stichting Scala, een feit in de gemeente Ooststellingwerf. Ook voert Scala de Stapprogramma’s uit in de gemeente Sudwest Fryslan. Daar werden een week eerder de diploma’s uitgereikt.
Opstapje is een tweejarige spel- en leerprogramma voor kinderen van 2-4 jaar waarbij ouders hun eigen kind, d.m.v. activiteiten, voorbereiden op de basisschool. Als voorloper op Opstapje kunnen kinderen vanaf 1 jaar deelnemen aan Instapje. Opstap is het programma voor kleuters die door de activiteiten worden voorbereid op groep 3. Wekelijks krijgen de gezinnen bezoek van één van de Stapmedewerkers die hen bij het uitvoeren van het programma ondersteunt. De Stapprogramma’s bestaan uit werkmateriaal met daarin verhaaltjes, liedjes en oefeningen waarmee de ouders samen met hun kind aan de slag gaan. 

Achtergrond VVE Thuis 
Tijdens 8 ouderbijeenkomsten krijgen ouders materialen en activiteiten aangereikt om thuis hun kind extra te kunnen stimuleren in zijn/haar ontwikkeling. De activiteiten van VVE Thuis zijn themagericht en sluiten aan bij de thema’s van de peuterspeelgroep of basisschool. Door thuis spelenderwijs activiteiten aan te bieden die passen bij het thema van de peuterspeelgroep of basisschool, onthouden kinderen sneller nieuwe woorden. VVE Thuis wordt sinds 2017 uitgevoerd op diverse peuterspeelgroeplocaties en basisscholen in de gemeente Ooststellingwerf.

Denkt u dat uw peuter de extra stimulans van VVE thuis of van één van de Stapprogramma’s kan gebruiken?  Neem dan contact op met Hermienna van der Bij, leidinggevende Kind en Gezin of neem een kijkje op www.scala-welzijn.nl.

Zes pedagogisch medewerkers ontvangen Piramide certificaat

Woensdag 19 juli ontvingen zes pedagogisch medewerkers van Stichting Scala en kinderdagverblijf FlexKidz hun Piramide certificaat uit handen van Karin Brinksma, Piramidetrainer van Stichting Scala.  Vanuit de gemeente was Margriet Appeldorn aanwezig om de cursisten persoonlijk te feliciteren.  Anneloes van Eisden is één van de cursisten en vertelt over haar deelname aan deze cursus: “Wat mij is bijgebleven uit de training is dat je kinderen moet laten verwonderen, nieuwsgierig maken én uitdagen om te gaan onderzoeken en zelf te leren. Door op zo’n moment iets nieuws aan te bieden kunnen ze verder bouwen en leren. Dit vind ik zo belangrijk omdat kinderen door het aanreiken van de genoemde items zich verder kunnen ontwikkelen en zich kunnen ontplooien.’’

Piramide 
Op alle peuterspeelgroepen in de gemeente Ooststellingwerf wordt met de Piramide-methode gewerkt. Het is een educatief concept voor jonge kinderen van 0-7jaar. Het helpt pedagogisch medewerkers en leerkrachten om kinderen goed te begeleiden in hun ontwikkeling. Pedagogisch medewerkers volgen doorgaans ruim een jaar lang hiervoor een Piramidetraining.

Debora van Holst-Pap, cursist en pedagogisch medewerker op de peuterspeelgroep over haar deelname: ,,Deze cursus heeft dan dus ook heel veel voor mijn betekend. Ik voel me dan ook trots dat ik hiermee mag en kan (gaan) werken. Het is in mijn ogen een verrijking voor de kinderen als je dit aangeboden krijgt.’’  
 

Piramide is een VVE-methode, waarbij voor peuters spel en spelen centraal staat. Alle ontwikkelingsgebieden van het jonge kind komen aan de hand van verschillende thema´s aan de orde tijdens deze training. Binnen Piramide is er sprake van een doorgaande lijn van kinderopvang en peuterspeelgroep naar de basisschool. De cursisten die hun certificaat kregen zijn werkzaam op kinderdagverblijf Flexkidz in Appelscha en peuterspeelgroepen in Oosterwolde, Appelscha, Donkerbroek en Oldeberkoop. Voor de peuterspeelgroepen van stichting Scala namen Hinke de Vos -Veenstra, Yvonne Friso, Debora van Holst-Pap, Lise-Lotte Maria Nijman, Anneloes van Eisden hun certificaat in ontvangst. Van FlexKidz was dat: Esther Pen. Scala feliciteert alle medewerkers! 

 

AutoMaatje zoekt enthousiaste planners

Steeds meer mensen in de gemeente vinden de weg naar Automaatje Ooststellingwerf, hierdoor groeit het aantal deelnemers, dat merkt ook Andries Reitsma (70), vrijwillige planner bij AutoMaatje. ,,Om de maatjes te kunnen blijven koppelen zou het mooi zijn dat er een extra planner bij komt voor 2 tot 4 uurtjes in de week!’’

ANWB AutoMaatje nu anderhalf jaar in Ooststellingwerf
Minder mobiele inwoners kunnen sinds anderhalf jaar gebruikmaken van de dienst ANWB Automaatje om bijvoorbeeld naar een afspraak te gaan in het ziekenhuis, om op bezoek te gaan bij een familielid of een boodschap willen doen. Het gaat bij AutoMaatje er NIET alleen om dat je iemand vervoert, maar de chauffeur kan en wil ook een MAATJE zijn. De hulp van Automaatje kan ook tijdelijk ingezet worden bijvoorbeeld na een operatie.

Genoeg vrijwillige chauffeurs maar we zoeken een planner
Met AutoMaatje wil de ANWB samen met stichting Scala, de gemeente en vrijwilligers inwoners helpen mobiel en actief te blijven. In de gemeente Ooststellingwerf zijn ruim 15 vrijwillige chauffeurs in de verschillende dorpen actief om dit mogelijk te maken. Er zijn steeds meer inwoners die een beroep doen op de diensten van AutoMaatje, vandaar dat AutoMaatje op zoek is naar extra planners.

De planners maken de juiste koppeling tussen chauffeur en inwoner. Je koppelt de aanvragen zo goed mogelijk met de beschikbare chauffeurs. Andries Reitsma (70) is nu bijna een half jaar koppelaar en vertelt over zijn plezier in dit vrijwilligerswerk ,,Het zoeken naar de beste oplossing is zo leuk aan dit werk”, vertelt Andries enthousiast. Hij werkt twee soms drie dagdelen als matchmaker en is daarnaast ook chauffeur. ,,Tijdens deze ochtenden ga ik dan naar Scala en heb daar een eigen plek waar ik inwoners aan de chauffeurs kan koppelen. Het is niet moeilijk computerwerk, want er zijn handige uitlegvideo’s bij. Die bekeek ik in het begin maar nu gaat alles vanzelf.”  Andries ontvangt de aanvragen voor ritten binnen via de mail en de telefoon. ,,Je zoekt de chauffeur die het dichtste bij de aanvrager woont, zo blijven de kosten laag voor de inwoner. Die betalen per kilometer €0.35. Sommige vragen om dezelfde chauffeur en anderen maakt het niet zoveel uit. Bij de chauffeur rekenen ze de kilometers af.”

Neem contact op met ons
Scala zoekt voor ANWB AutoMaatje een planner voor de maandag en/of vrijdag van 09:00 – 11:00uur. ,,Het mooie aan dit vrijwilligerswerk is dat je contact hebt met mensen. Zelf ga ik er ook graag op uit. Ik merk dat de aanvragers er ook graag op uit gaan. Dat ik daar als planner bij kan helpen geeft een goed gevoel.’’ vertelt Andries enthousiast.
Ben je na het lezen geïnteresseerd geraakt om planner te worden bij AutoMaatje? Neem dan contact op met Scala via: 0516 – 56 72 20 of stuur een e-mail naar automaatje@scala-welzijn.nl.

Scala Zomertoer 2023 komt naar je toe deze zomer!

Tijdens de zomermaanden juli en augustus organiseert het Scala buurtsportteam in de gemeente Ooststellingwerf de Zomertoer 2023. De Zomertoer wordt ieder jaar georganiseerd en zal dit jaar in de dorpen Oosterwolde, Appelscha, Haulerwijk, Oldeberkoop, Donkerbroek, Makkinga en Elsloo gaan plaatsvinden. Er worden meer dan 28 momenten georganiseerd voor peuters, basisschoolkinderen en jongeren. Voor de jongste doelgroep: peuters en groep 1 t/m 4 worden er verschillende instuifmomenten georganiseerd. Basisschoolkinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen activiteiten als Levend Stratego en suppen verwachten. Voor de categorie jongeren wordt er onder andere Levend Stratego georganiseerd. Naast de Zomertoer vanuit Scala Buurtsport zal ook Scala Jongerenwerk een aantal zomeractiviteiten organiseren voor de jongeren in de gemeente Ooststellingwerf. Alle activiteiten zijn gratis. Voor sommige activiteiten is het noodzakelijk dat de kinderen zijn aangemeld. De hele planning is te bekijken op www.scala4kids.nl

Geslaagde voorlichting sociale veiligheid voor vrijwilligersorganisaties

De voorlichting over sociale veiligheid, die Plek voor Talent (onderdeel van Stichting Scala) in samenwerking met Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft georganiseerd, was een mooi succes. De voorlichting, die afgelopen woensdagavond 28 juni plaatsvond, stond in teken van grensoverschrijdend gedrag binnen vrijwilligersorganisaties en mogelijke preventie hiervan.

Tijdens deze bijeenkomst gaf Petra Hoekstra van het NOV een uitgebreide presentatie die begon met de betekenis van grensoverschrijdend gedrag, gevolgd door enkele cijfers en feiten over dit onderwerp. De deelnemers mochten nadenken en discussiëren over diverse stellingen en gingen met Petra en elkaar in gesprek. Zodoende werden er genoeg eigen ervaringen en meningen gedeeld. “Het begint altijd met bewustwording en dat je binnen een vereniging bespreekt hoe je met elkaar om wilt gaan” vertelt Petra Hoekstra, expert sociale veiligheid van het NOV.

Er werd ook uitgelegd hoe je als organisatie of club een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan kunt vragen voor je vrijwilligers en waarom dit zo belangrijk is. Daarnaast werd ook het hebben van een vertrouwenscontactpersoon besproken. “Een vertrouwenscontactpersoon helpt met vragen en het doen van een melding rondom grensoverschrijdend gedrag. Bijvoorbeeld over zaken als pesten, discriminatie, agressie, (seksuele) intimidatie, matchfixing. De vertrouwenscontactpersoon doet de eerste opvang van de melding.” legde Petra uit. Voor de bijeenkomst hadden zich twee inwoners aangemeld, die al vertrouwenscontactpersoon zijn bij een vereniging, wat ervoor zorgde dat de informatie uit de voorlichting aangevuld kon worden met voorbeelden uit de Ooststellingwerfse praktijk. Deelnemers waren positief over deze voorlichtingsavond: “Fijn om de informatie zo duidelijk op een rijtje te hebben. Ik ga het bespreken binnen ons bestuur” aldus Frank, aspirant-bestuurslid bij een dorpshuis.

Benieuwd naar de volgende bijeenkomst van Plek voor Talent? Houd dan de website, Facebook- of Instagrampagina goed in de gaten.