Peuterspeelgroep Nijntje is een peuterspeelgroep die 11 dagdelen per week open is en heeft twee speelgroepen, Nijntje 1 en Nijntje 2.

Dagindeling

De kinderen worden tussen 08.30 – 08.45 uur gebracht. Ze mogen dan vrij spelen en bijvoorbeeld een puzzeltje maken met de ouders. Om 09.00 uur wordt een 1e kring gevormd, gesplitst in twee kleine kringen en begint de activiteit van die ochtend. Dit noemen we exploratiekring waarin een thema wordt besproken/ uitgediept. Tot 10.15 wordt er een werkje gemaakt of vrij gespeeld, met elkaar opgeruimd en daarna in de 2e kring wordt er gezamenlijk fruit gegeten en iets gedronken, verhaaltje voorgelezen, gezongen. Daarna hebben we ruimte voor een creatieve activiteit en één op één begeleiding (tutoring). De kinderen krijgen vanaf 11.30 uur een broodmaaltijd van Scala.
Na 12:30 uur is er dan een moment voor beweging, dit kan binnen of buiten op het plein. Hierna is er een rustmoment of voor de actieve kinderen vrij spel. Er is hierna ruimte voor een activiteit uit het project waar we die weken mee werken. De dag sluiten we af in de kring, waarna de kinderen om 14:00uur worden opgehaald.

Ondersteuning op de groep

Er zijn 6 vaste pedagogisch medewerkers op Nijntje.

Oudercommissie

De speelgroep heeft een oudercommissie die hand- en spandiensten verzorgt op de speelzaal. Zoals zorg voor het buitenterrein, feestjes en speciale activiteiten. Ook draagt de oc zorg voor de extra activiteiten die extra inkomsten binnen brengen.

Locatie

Nijntje is gehuisvest in brede school Oosterwolde – Zuid. Samen met twee basisscholen en een school voor ZML. Nijntje heeft op de benedenverdieping twee speelzalen met een tussenruimte tot haar beschikking, een hal en een personeelsruimte. Er is een snoezelhoek in de lokalen, zodat peuters ook even lekker kunnen bijkomen. Het buitenspeelterrein wordt groter en er komen nieuwe speeltoestellen.

Blijf ook op de hoogte van alles rondom Scala via Facebook.

Inschrijven en andere formulieren

Wilt u uw peuter aanmelden, gegevens wijzigen? U leest het hier.
Heeft u vragen over wat u gaat betalen aan ouderbijdrage? Klik dan op:
Netto kosten per maand bij twee dagen 5,5uur
Netto ouderbijdrage gemeentelijke subsidie bij Nijntje
bekijk hier de bruto berekening.