Welzijn in Ooststellingwerf

Stichting Scala is een brede welzijnsinstelling met name werkzaam in de gemeente Ooststellingwerf. Scala is een non profit instelling zonder winst oogmerk. De stichting heeft een Anbi status. We werken met ruim 70 beroepskrachten aan allerlei activiteiten die het welzijn in Ooststellingwerf bevorderen. In peuterspeelgroepen, in buurten, in brede scholen, in jongerenruimtes, en ook gewoon op straat. We ondersteunen het vrijwilligerswerk, bemiddelen bij burenruzies, bevorderen het bewegingsonderwijs op scholen, ontwikkelen samen met bewoners (sport)activiteiten  en ondersteunen de ontwikkeling van kinderen. We brengen mensen letterlijk en figuurlijk (weer) in beweging. We ondersteunen mensen bij het (zelf) oplossen van problemen. We werken samen met velerlei organisaties en  instanties en niet te vergeten met grote inzet van vrijwilligers en bewoners zelf! Zo werken we gezamenlijk aan welzijn in Ooststellingwerf!

Actief in andere gemeenten

In de gemeente Zuid West Fryslân voeren we Opstapje en Opstap uit. In de gemeenten Opsterland en Weststellingwerf voeren wij Buurtbemiddeling uit. Deze activiteiten doen we in opdracht van deze gemeenten.

Organisatiestructuur

Stichting Scala heeft een Raad van Toezicht bestaande uit maximaal 7 leden.  De Raad van Toezicht werkt volgens de gouvernance code van Sociaal Werk Nederland en is lid van de Vereniging Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).  De huidige Raad van Toezicht bestaat uit zes leden, die allen in de gemeente Ooststellingwerf wonen en/of werken. De leden van de Raad van Toezicht hebben expertise op diverse terreinen van welzijn, zorg, wonen en financiën.

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit:

    • Cobie Akkerman, voorzitter
    • Ron van der Leck, lid
    • Ilona van Oploo, lid
    • Jelbrich Peters, lid
    • Michèle Garnier, lid

Erik Giethoorn is de directeur-bestuurder van stichting Scala. Naast hem bestaat het managementteam uit:

Suzanne Valk, Sociaal Domein
Rob van den Hoonaard, Bedrijfsvoering, controller
Thamar Molenaar, Het Jonge Kind

Contact gegevens:

Stichting Scala
Moskampweg 3-5
8431 GB Oosterwolde
Postbus 8, 8430 AA Oosterwolde
Tel. 0516-567220
info@scala-welzijn.nl

Anbi: RSIN nr: 008573621
KVK nr: 41002866

De activiteiten van Scala worden mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds en het fonds voor cultuurparticipatie

         

Publicaties

Toezichtvisie