Klachten

Als u een klacht heeft over onze werkwijze, de manier waarop u benaderd wordt of over onze visie, dan gaan wij graag met u in gesprek. Dat geldt als u klant, cliënt, collega-organisatie, collega of misschien omwonende bent. Het is voor iedereen het fijnst als u met degene met wie u een verschil van mening hebt, dit uit kunt praten. Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u vanzelfsprekend de leidinggevende en/of de directeur  bestuurder inschakelen.

Klachtencommissie Scala

Scala heeft ook een klachtencommissie benoemd waarin een aantal onafhankelijke leden graag naar u luisteren, met u meedenken en naar een passende oplossing zoeken. De leden zijn tot geheimhouding verplicht. Onze uitgebreide Klachtenregeling, met uitleg over de procedures kunt u kosteloos opvragen bij Scala: info@scala-welzijn.nl, telefoon 0516-567220.

Klachtenregeling Peuterspeelgroepen

Voor onze peuterspeelgroepen is er een afzonderlijke Klachtenregeling. voor informatie verwijzen we u naar de peuterspeelgroepeninformatie op de website.

 Vertrouwelijk

Vanzelfsprekend wordt elke klacht vertrouwelijk in behandeling genomen.
Hier leest u ons klachtenreglement.