Brede School

De Samensprong in Haulerwijk is een brede school. Organisaties in en om het gebouw stemmen hun activiteiten op elkaar af en werken samen aan goede mogelijkheden voor kinderen en hun ouders in het dorp.  Samenwerkende partijen zijn: scholen, kinderen en ouders, dorp of wijk, scholen, peuterspeelgroep, kinderopvang, bibliotheek, consultatiebureau, de speel-o-theek en het jongerencentrum. Samen in een gebouw maakt het onderlinge contact makkelijker, maar vraagt daarnaast ook oom goede onderlinge afspraken te maken. Scala coördineert en begeleidt deze samenwerking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen van der Heijden.

Naschoolse Activiteiten

Vanwege het coronavirus zijn de naschoolse activiteiten afgelast. Inmiddels hebben we de betreffende ouders hierover geïnformeerd. Zodra we meer nieuws hebben dan brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte. Bekijk ook de pagina Corona voor meer informatie rondom maatregelen die wij treffen vanwege het coronavirus.

Voor de kinderen uit Haulerwijk worden naschoolse activiteiten georganiseerd, meer informatie hierover vindt u onder het kopje “Naschoolse activiteiten”.