Brede School

De Samensprong in Haulerwijk is een brede school. Organisaties in en om het gebouw stemmen hun activiteiten op elkaar af en werken samen aan goede mogelijkheden voor kinderen en hun ouders in het dorp.  Samenwerkende partijen zijn: scholen, kinderen en ouders, dorp of wijk, scholen, peuterspeelgroep, kinderopvang, bibliotheek, consultatiebureau, de speel-o-theek en het jongerencentrum. Samen in een gebouw maakt het onderlinge contact makkelijker, maar vraagt daarnaast ook oom goede onderlinge afspraken te maken. Scala coördineert en begeleidt deze samenwerking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Silvia Bosgraaf.

Naschoolse Activiteiten

Voor de kinderen uit Haulerwijk worden naschoolse activiteiten georganiseerd, meer informatie hierover vindt u onder het kopje “Naschoolse activiteiten”.