Samen voor alle kinderen

Je wilt als ouder dat je kind mee kan doen. met een excursie, met sport, met school. Samen voor alle kinderen helpt met sportschoenen, een schoolreisje of contributie als daar even geen geld voor is. Want kinderen die sporten zijn gezonder en maken nieuwe vriendjes. Muziekles helpt kinderen om hun creativiteit te ontwikkelen. En samen naar school kunnen fietsen, maakt dat je erbij hoort.

Als ouder en/of verzorgen kun je een aanvraag starten op www.samenvoorallekinderen.nl. Zij zorgen dat de aanvraag bij de juiste organisatie terecht komt. Wanneer je er niet uitkomt bij het doen van een aanvraag, dan kun je contact opnemen met Scala via 0516 – 56 7220 of via buurtsport@scala-welzijn.nl om een afspraak te maken met een medewerker die je helpt bij het invullen.

Informatie en advies

Heeft u vragen over opvoeding van kinderen, over wonen, over geldzaken, over gemeentelijke regelingen?

Daar kunt u terecht bij het Gebiedsteam Ooststellingwerf. Daar denken ze met u mee als u vragen of zorgen heeft over uw persoonlijke situatie. Dat kan gaan over allerlei grote of kleine problemen in het dagelijkse leven.

Het gebiedsteam kunt u vinden in het gezondheidscentrum. Brink 1 te Oosterwolde. Voor meer informatie kunt u ook de folder op deze pagina bekijken.

Voor- en Vroegschoolse Educatie

VVE is de afkorting voor Voor- en vroegschoolse educatie. Er zijn diverse landelijk goedgekeurde VVE-programma’s. In de gemeente Ooststellingwerf wordt op alle peuterspeelgroepen gewerkt met het VVE-programma Piramide. Het is een landelijk ontwikkeld laagdrempelig programma voor kinderen tot 7 jaar. Spelenderwijs wordt er veel aandacht aan taal besteed. Alle Scala medewerkers op de peuterspeelgroepen zijn VVE-gecertificeerd.

Ook op een aantal basisscholen wordt gewerkt met VVE. Er wordt gewerkt met de Piramide methode.

Wilt u meer weten over VVE en Piramide kijk dan even bij peuterspeelgroepen, daar vindt u meer informatie hierover.

VVE Thuis

Peuters die peuterspeelgroepen van Scala bezoeken worden op een speelse manier uitgedaagd de wereld om hen heen te ontdekken. Het VVE programma waar op de peuterspeelgroepen mee gewerkt wordt heet Piramide. Piramide bestaat onder andere uit thema’s waarbij kinderen een aantal weken lang activiteiten, liedjes en boekjes aangeboden krijgen die passen bij een bepaald thema. Het programma VVE thuis sluit hierbij aan.

VVE thuis is bedoeld voor peuters vanaf 3 jaar en bestaat uit 8 bijeenkomsten voor ouders per schooljaar. Tijdens deze ouder bijeenkomsten ontvangt u een themaboekje passend bij het thema waar uw peuter op de peuterspeelgroep mee bezig is. Door thuis spelenderwijs activiteiten aan te bieden die passen bij het thema van de peuterspeelgroep, zal uw kind nieuwe woorden sneller onthouden en leren toepassen. In de ouderbijeenkomsten van VVE thuis leert u hoe u de activiteiten uit het themaboekje met uw kind kan doen. U ontvangt materialen die u nodig heeft bij het uitvoeren van de activiteiten. De pedagogisch medewerker zal tijdens de ouderbijeenkomsten vertellen over het thema op de peuterspeelgroep. U hoor welke activiteiten uw kind doet op de peuterspeelgroep en bijvoorbeeld welke liedjes er gezongen worden.

In het schooljaar 2017/2018 start VVE Thuis op de peuterspeelgroepen “Het Hummelhonk” in Appelscha en “t Kwetternest” in Haulerwijk. Denkt u dat uw peuter de extra stimulans van VVE thuis of van een van de Stapprogramma’s kan gebruiken, neem dan contact op met de coördinator, Annewieke Stoffer of informeer bij de pedagogisch medewerker van de peuterspeelgroep naar de mogelijkheden.

Publicaties

VVE Thuis