Peuterspeelgroepen

Elk kind tussen de 2 en 4 jaar kan een Peuterspeelgroep (voorheen ‘Peuterspeelzaal’ genoemd) bezoeken. Om te spelen, spelenderwijs te leren en ‘vrienden voor het leven te maken’.  In Ooststellingwerf zijn negen Peuterspeelgroepen. Veel informatie staat in de folder.  U bent natuurlijk ook van harte welkom om een keer te komen kijken op één van de peuterspeelgroepen. Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Thamar Molenaar (coördinator) of met Ella van den Berg (peuteradministratie).

Oudercommissies

Stichting Scala vindt het belangrijk dat ouders kunnen adviseren over belangrijke onderwerpen die de opvang van hun kind op een locatie bij Stichting Scala betreft. Van rechtswege moet elke peuterspeelgroep met meer dan 50 peuters een oudercommissie instellen die advies en instemmingsrecht heeft. Bij Scala heeft elke peuterspeelgroep een oudercommissie. Deze oudercommissie ondersteunt de Pedagogische medewerkers bij extra taken op de peuterspeelgroepen. Zo verrichten zij hand en spandiensten bij feestjes, uitstapjes etc. Naast de lokale oudercommissies is er een Centrale oudercommissie Peuterspeelgroepen (COP). Vanuit iedere oudercommissie neemt 1 ouder plaats in de Centrale Oudercommissie Peuterspeelgroepen. Het COP komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar en geeft gevraagd en ongevraagd advies over de peuterspeelgroepen. Dit gaat bijvoorbeeld om beleidswijzigingen en wijziging van de ouderbijdrage.