Formulieren

Om uw zoon of dochter in te kunnen schrijven voor een Peuterspeelgroep kunt u het aanmeldingsformulier invullen.  Als u het formulier volledig ingevuld en ondertekend hebt en de aanvullende informatie verzameld hebt, kunt u het formulier inleveren bij een peuterspeelgroep of opsturen naar Stichting Scala, Peuterspeelgroepen, Postbus 8, 8430 AA Oosterwolde. U kunt de formulieren ook afgeven bij de peuteradministratie: Moskampweg 3-5 Oosterwolde.

Inschrijfgeld

Om de inschrijving van uw peuter te voltooien, vragen we u om het inschrijfgeld van € 2,50 over te maken naar Scala, bankrekeningnummer NL66 RABO 0349 9731 21 onder vermelding van “inschrijfgeld PSG” en de naam van uw peuter.

Ouderbijdrage

Als uw peuter naar de peuterspeelgroep gaat, betaalt u een ouderbijdrage. U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag of  voor subsidie van de gemeente Ooststellingwerf. Alle ouders betalen netto ongeveer dezelfde ouderbijdrage. In de publicatie netto ouderbijdrage tabellen vindt u de huidige netto bedragen.
Lees ook:
Bruto berekening ouderbijdrage
Netto ouderbijdrage in tabel gemeentelijke subsidie

Als u kinderopvangtoeslag aanvraagt, hoeft u geen inkomensgegevens aan Scala te verstrekken. U ontvangt van ons een overeenkomst kinderopvangtoeslag waarmee u de kinderopvangtoeslag kunt aanvragen bij de belastingdienst. Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie van de gemeente, dan moet u een inkomensverklaring aanvragen bij de belasting (over het laatste jaar dat u aangifte gedaan heeft). In geval van een tweeoudergezin vraagt u twee inkomensverklaringen aan. U stuurt de originele inkomensverklaring(en) op naar Scala. U ontvangt van ons een overeenkomst subsidie peuterspeelgroep met daarin de voor u geldende ouderbijdrage. U hoeft niet zelf subsidie aan te vragen bij de gemeente!

Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen van de formulieren of bij het aanvragen van inkomensverklaringen of kinderopvangtoeslag, neemt u dan gerust contact op met Ella van den Berg (peuteradministratie) of Thamar Molenaar (coördinator).

Lees ook: Wat kost Kinderopvang in Nederland?

Soort contract

Ouders met een peuter van 2 tot 2,5 jaar kunnen kiezen of ze een contract willen tot 12:00uur of tot 14:00uur. Wordt de peuter 2,5 jaar dan zal het contract automatisch omgezet worden naar 14:00uur.

Wijzigingen

Als u verhuist, uw gezinssituatie verandert of u gaat (weer) werken of stopt met werken, dan verzoeken we u dit door te geven door het invullen van het wijzigingsformulier en dit op te sturen naar: Stichting Scala, Postbus 8, 8430 AA te Oosterwolde. Als de verandering betekent dat uw ouderbijdrage aan de peuterspeelgroep wijzigt bijvoorbeeld omdat u in aanmerking komt voor de subsidieregeling van de gemeente of dat u kinderopvangtoeslag aan moet vragen, laten we u dat weten. Waar nodig, ontvangt u dan ook een nieuw contract van ons.

Toestemming overdracht gegevens

Als uw peuter 4 jaar wordt, gaat uw peuter naar de basisschool. De gegevens van uw peuter dragen wij dan graag over aan de leerkracht van groep 1. Dat doen wij alleen als u toestemming heeft gegeven om de gegevens van uw peuter over te mogen dragen. Daarom verzoeken wij u het toestemmingsformulier in te vullen en in te leveren bij de peuterspeelgroep of op te sturen naar Stichting Scala, Postbus 8, 8430 AA te Oosterwolde.

Meer informatie?

Neem dan contact op met Ella van den Berg (peuteradministratie ) of met Thamar Molenaar (coördinator).