Klachten

Heeft u een verschil van mening of een klacht, dan is het fijn als u dat met de medewerker gaat bespreken. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de coördinator van de peuterspeelgroepen, Thamar Molenaar. Het is ook mogelijk uw klacht extern in te dienen bij het Klachtenloket Kinderopvang. Zij proberen te bemiddelen. De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen kan uw klacht ook in behandeling nemen: www.degeschillencommissie.nl. Hun uitspraak is bindend.

Regelement

Scala heeft voor al haar peuterspeelgroepen een klachtenreglement, dat u kunt lezen en downloaden. Daarnaast is Scala voor de peuterspeelgroepen aangesloten bij het klachtenloket Kinderopvang en bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.