Informatie Peuterspeelgroepen

In het informatieboekje Peuterspeelgroepen vind u veel informatie. U kunt lezen hoe het toegaat op de groep, wat de dagindeling is, wanneer de peuterspeelgroep open is, hoe u uw peuter aan kunt melden en nog veel meer!

Pedagogisch beleid

Voor alle peuterspeelgroepen geldt dat er gewerkt wordt conform het pedagogisch beleid. Kijk onder “publicaties” voor informatie over het pedagogisch beleid.

Inspecties GGD

Jaarlijks worden de Peuterspeelgroepen geïnspecteerd door de GGD. De GGD kijkt naar de veiligheid van de accommodatie, naar de groepsgrootte in samenhang met de grootte van de ruimte, naar alle protocollen en procedures en natuurlijk naar het pedagogisch klimaat.   Van het inspectiebezoek wordt een rapport gemaakt. Deze rapporten kunt u lezen en downloaden. De inspectierapporten vindt u op deze website: gaat u naar peuterspeelgroepen/locaties naar de peuterspeelgroep waarvan u de rapporten wilt lezen.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie kijkt op peuterspeelgroepen hoe het staat met de Voor-en Vroegschoolse Educatie. Zij kijken naar diverse zaken. Hoe voeren pedagogisch medewerksters Piramide, het VVE-programma op de peuterspeelgroep, uit? Hoe worden de ouders betrokken bij VVE? Welke extra activiteiten zijn er voor peuters, die dat nodig hebben? Van de inspectie wordt een rapport gemaakt, wat gepubliceerd wordt op deze website bij de desbetreffende peuterspeelgroep bij peuterspeelgroepen en dan locaties.

Mocht u naar aanleiding van de GGD- of Onderwijs Inspectie vragen hebben, neem dan contact met ons op!