Spelen en leren!

Hoe kunt u met uw kind tussen 1 en 2 jaar spelen, hem of haar uitdagen en stimuleren? Een keer per week, ongeveer een jaar lang, kan een Stapmedewerker van Scala hierbij helpen als u in de gemeente Ooststellingwerf of in Súdwest-Fryslân woont. Het materiaal van Instapje bestaat uit speelgoed en een map met instructiebladen en liedjes. Deze materialen ontvangt u tijdens de huisbezoeken en mag u houden. In de folder kunt u meer lezen over de werkwijze van Instapje.  Wilt u graag meedoen of meer weten? Neem dan contact op met Hermienna van der Bij, coördinator Kind en Gezin via 06 21 17 03 70 of stuur een e-mail naar: stap@scala-welzijn.nl!

Bekijk hieronder het promotiefilmpje

Heeft u een kind of meerdere kinderen in een andere leeftijdscategorie? Dan sluiten de programma’s Opstapje of Opstap misschien beter aan. 

Publicaties

Folder Instapje