In de gemeente Ooststellingwerf kan een beroep worden gedaan op sleutelpersonen; vrijwillige ervaringsdeskundigen die professionals kunnen ondersteunen bij het contact met en de hulp aan nieuwkomers. Daarnaast fungeert de sleutelpersoon als bruggenbouwer tussen de nieuwkomer en plaatselijke samenleving. Het gaat hier om mensen die zelf naar Nederland gereisd of gevlucht zijn en in Nederland als nieuwkomer hun weg hebben gevonden. Professionals in preventie, zorg en welzijn hebben baat bij de voorlichtende en adviserende rol van sleutelpersonen. Zij kunnen ingezet worden om:

  • (Gezondheids,-)voorlichting te geven aan statushouders en (zorg)professionals.
  • Te adviseren over statushouders en het vertegenwoordigen van statushouders.
  • Te bemiddelen en bruggen te bouwen tussen de gemeente, (zorg)instanties, scholen en statushouders.
  • Te vertalen bij belangrijke afspraken.
  • Mee te denken bij de ontwikkeling van beleidsstukken.

Verzoeken om gebruik te maken van een sleutelpersoon kunnen aangevraagd worden bij de coördinator sleutelpersonen, Maurice Caron, te bereiken via 06-29089888 of via mcaron@scala-welzijn.nl.

Per dienst wordt een bijdrage van 20 euro gevraagd. Hiervan ontvangt men, nadat het gesprek heeft plaatsgevonden, een factuur “bijdrage pool sleutelpersonen” van Scala.”

Inloop

Iedere woensdagmiddag van 13.30 uur – 15.00 uur is er een inloopspreekuur statushouders. U kunt nieuwkomers naar dit spreekuur doorverwijzen. Tijdens dit spreekuur zijn vertalers en professionele zorgverleners aanwezig om de nieuwkomer te ondersteunen bij zijn of haar hulpvragen.