‘t Kwetternest is een peuterspeelgroep die zes dagdelen per week open is.  De dagdelen zijn: maandagmorgen, maandagmiddag, dinsdagmorgen, woensdagmorgen, donderdagmorgen en vrijdagmorgen. Openingstijden ochtend: van 08.30 – 12.00 uur, middag van 13.00 – 16.00 uur. Het is een peuterspeelgroep waar ook VVE aangeboden wordt. Peuters kunnen vanaf 2,5 jaar deelnemen aan de VVE. Er wordt met het Piramideprogramma gewerkt. De dagindeling is volgens het Piramide systeem ingedeeld en vrij gestructureerd. De peutergroep wordt begeleid door 2 pedagogisch medewerkers en eventueel 1 vrijwilliger en/of stagiaire.

Dagindeling

De kinderen worden tussen 08.30 – 08.45 uur gebracht, mogen dan vrij spelen en bijvoorbeeld een puzzeltje maken met ouders. Om 09.15 uur wordt er gezamenlijk opgeruimd waarna de groep in twee kringen opgesplitst wordt en begint de activiteit van die ochtend. Dit noemen we de exploratiekring waarin een thema wordt besproken/uitgediept. Tot 10.30 uur wordt er een werkje gemaakt of vrij gespeeld. We ruimen samen op en in de tweede kring wordt er gezamenlijk fruit gegeten en iets gedronken. Er wordt een verhaaltje voorgelezen, een bewegingsactiviteit gedaan en/of gezongen. Daarna wordt er buiten gespeeld. De kinderen kunnen worden opgehaald vanaf 11.55 uur en vanaf 15.55 uur. De kinderen kunnen ‘s middags gebracht worden tussen 13.00 uur en 13.15 uur.

Ondersteuning op de groep

De groepen worden begeleid door twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers en eventueel een vrijwilliger en/of een stagiaire.

Oudercommissie

De speelgroep heeft een oudercommissie die hand en spandiensten verzorgt op de speelgroep, zoals bijvoorbeeld het organiseren van ouderavonden, het Sint – en kerstfeest en de laatste schooldag. Ook draagt de OC zorg voor extra activiteiten die extra inkomsten binnen brengen.

 Locatie

‘t Kwetternest is gehuisvest in brede school de Samensprong te Haulerwijk. Samen met een christelijke basisschool, een basisschool voor openbaar onderwijs, de bibliotheek, de speel-o-theek, Jeugdgezondheidszorg en een jongerenhonk. In het samenwerkingsverband brede school participeert ook kinderopvang de Vuurtoren.

Inschrijven en andere formulieren

Wilt u uw peuter aanmelden, gegevens wijzigen? Of heeft u vragen over wat u gaat betalen aan ouderbijdrage? U leest het hier.