Peuterspeelgroep ‘t Kwetternest is vijf dagen open, van maandag t/m vrijdag van 08:30 – 14:00 uur. Het is een peuterspeelgroep waar ook VVE aangeboden wordt. Peuters kunnen vanaf 2,5 jaar deelnemen aan de VVE. Er wordt met het Piramideprogramma gewerkt. De dagindeling is volgens het Piramide systeem ingedeeld en vrij gestructureerd.

Dagindeling

De kinderen worden tussen 08.30 – 08.45  uur gebracht, mogen dan vrij spelen en bijvoorbeeld een puzzeltje maken met de ouders. Om 09.15 uur wordt er gezamenlijk opgeruimd waarna de groep in twee kringen opgesplitst wordt en begint de activiteit van die ochtend. Dit noemen we de exploratiekring waarin een thema wordt besproken/uitgediept. Tijdens deze eerste kring eten we fruit en drinken we wat, dit geeft u mee aan uw peuter. Daarna is er ruimte voor een creatieve activiteit en één op één begeleiding. Dit noemen we tutoring. Tot 11.30 uur wordt er een werkje gemaakt of vrij gespeeld. We ruimen samen op en tussen 11:30 -12:30 uur lunchen we met elkaar. Uw peuter eet en drinkt wat u meegeeft. Hierna wordt een verhaaltje voorgelezen, een bewegingsactiviteit gedaan en/of gezongen. De bewegingsactiviteit kan binnen of buiten plaatsvinden. Uiteraard is er ook ruimte om uit te rusten. Dit noemen we een rustmoment. Voordat de peuters weer worden opgehaald is er ruimte voor een activiteit uit het thema waar we die weken mee werken. We sluiten de dag af in een kring en om 14:00uur komen de ouders en verzorgers de peuters weer ophalen. Ouders met een peuter van 2 tot 2,5 jaar kunnen kiezen of ze een contract willen tot 12:00uur of tot 14:00uur. Wordt de peuter 2,5 jaar dan al het contract automatisch omgezet worden naar 14:00uur.

Ondersteuning op de groep

De groepen worden begeleid door twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers en eventueel een vrijwilliger en/of een stagiaire. Op ‘T Kwetternest werken de volgende pedagogisch medewerkers:
Groep 1: Angenietje v.d. Tol, Inge van der Meulen en Rosita Woltjer

Oudercommissie

De speelgroep heeft een oudercommissie die hand en spandiensten verzorgt op de speelgroep, zoals bijvoorbeeld het organiseren van ouderavonden, het Sint – en kerstfeest en de laatste schooldag. Ook draagt de OC zorg voor extra activiteiten die extra inkomsten binnen brengen.

 Locatie

‘t Kwetternest is gehuisvest in brede school de Samensprong te Haulerwijk. Hier zijn ook gehuisvest: basisschool de Laweij, de Bibliotheek, Speel-o-theek de Flierefluit, Jeugdgezondheidszorg, jongerenruimte ‘t Honk en kinderopvang Kids Casa.

Inschrijven en andere formulieren

Wilt u uw peuter aanmelden, gegevens wijzigen? Of heeft u vragen over wat u gaat betalen aan ouderbijdrage? U leest het hier.