Peuters en kleuters in beweging

Bewegen en sporten is voor de ontwikkeling van kinderen enorm belangrijk. Het is daarom ook een belangrijke groep waar de buurtsportcoaches verschillende activiteiten voor organiseren. Zowel onder schooltijd als buiten school om, zijn de buurtsportcoaches actief. Hieronder meer over wat de buurtsportcoaches doen:

Bewegen voor het jongste kind

Kinderen ontwikkelen zich in hun eerste levensjaren enorm snel! Vandaar dat wij ook zeker aandacht hebben voor de kinderen van 0-6 jaar. Wij doen dit door voorbeeldlessen te geven op de peuterspeelgroepen maar ook door activiteiten te organiseren zoals de Holiday Games.

Wij merken dat ouders niet goed weten waar zij met hun kind kunnen bewegen. Vandaar dat wij het sportaanbod voor peuters en kleuters in de gemeente Ooststellingwerf voor u in kaart hebben gebracht. Hiermee hopen wij de drempel te verlagen om te starten met sporten. Klik op de afbeelding en bekijk het aanbod:

Activiteiten na schooltijd en in de vakanties

Het is belangrijk dat alle kinderen na schooltijd kunnen sporten en bewegen. Daarom organiseert Buurtsport zowel na schooltijd, als in de vakanties activiteiten voor de kinderen. Klik hier voor meer informatie en de komende data.

Bewegen voor kinderen met een motorische achterstand

Speciaal voor kinderen met een motorische achterstand hebben de buurtsportcoaches de SOB-extra groep. Klik hier voor meer informatie over deze beweeggroep.

Buurtsport op school

Binnen het basisonderwijs biedt Buurtsport Ooststellingwerf op verschillende manier ondersteuning aan de scholen. Buurtsport doet dit bijvoorbeeld door het geven van voorbeeldlessen aan groep 1 t/m 8. Met deze lessen geven zij de leerkrachten nieuwe ideeën die zij kunnen opnemen in hun eigen gymlessen. Daarnaast verzorgen ze extra materialen voor op het plein, in het speellokaal en in de gymzaal, zodat de kinderen nieuwe vaardigheden kunnen opdoen. Ook is er aandacht voor kinderen met een motorische achterstand door alle kinderen te screenen op hun grove motoriek door middel van de MQ-Scan. Naast dit structurele aanbod helpen ze vooral ook vraaggericht. De ene school wil graag hulp met het behalen van het certificaat ‘Gezonde school’, terwijl de andere school bezig is met hun plein en daarin graag advies willen van een buurtsportcoach.

Buurtsport online

Buurtsport Ooststellingwerf heeft een eigen YouTube-kanaal! Op dit kanaal zijn allemaal leuke lessen en energizers te vinden voor kinderen. Zowel te gebruiken in het klaslokaal, als thuis. Klik hier voor het YouTube-kanaal van de buurtsportcoaches.

Natuurlijk is Buurtsport ook te vinden op hun eigen sociale media kanalen. Volg ons op Facebook en Instagram en op ons YouTube kanaal: BuurtsportOoststellingwerfen blijf op de hoogte van alle nieuwtjes!