De vrijwillige budgetmaatjes ondersteunen inwoners van de gemeente Ooststellingwerf bij het op orde brengen van hun financiële administratie. Zij ondersteunen zo het vergroten van hun zelfredzaamheid. Belangrijk hierbij is het geven van handvatten zodat de hulpvragers zelf leren welke stappen genomen moeten worden. We proberen mensen de regie terug te geven over hun leven vanuit gelijkwaardigheid en eigen verantwoordelijkheid. De doelgroep betreft mensen die worden doorverwezen vanuit de budgetcoach van het gebiedsteam van de gemeente Ooststellingwerf.

Wilt u weer zonder zorgen de maand rondkomen? Of kent u iemand die dit graag wil? Loop dan gerust even binnen bij Stichting Scala. U kunt ook eerst een afspraak maken. Neem dan contact op met Andries van der Veer via 06 – 50 89 91 53 of mail naar avanderveer@scala-welzijn.nl.

We zoeken vrijwilligers!

Vacature budgetondersteuner

Bent u goed in het bijhouden van de financiële administratie en wilt u zich inzetten voor de medemens die hier hulp bij nodig heeft?
Schrijf u dan in als vrijwilliger!

Sommige mensen hebben moeite met het bewaren van financieel overzicht of het plannen van hun uitgaven. Dit brengt een grotere kans op het ontstaan van schulden met zich mee. Schulden die wellicht voorkomen kunnen worden wanneer deze mensen iemand hebben die ze hierbij ondersteunt en waar nodig een duwtje in de goede richting geeft.
Als budgetondersteuner zet u zich in om de zelfredzaamheid van mensen te vergroten door ze de regie te laten (her)krijgen over hun eigen financiële administratie. Hierbij zijn gelijkwaardigheid en eigen verantwoordelijkheid het uitgangspunt.

De werkwijze is dat u mensen thuis bezoekt, waar u hen motiveert en ondersteunt bij het onderhouden van de financiële administratie en het aanleren van vaardigheden hierin. U werkt als vrijwilliger vanuit Stichting Scala, op verzoek van het Gebiedsteam Ooststellingwerf.
Interesse, ik kom graag met u in contact:

Andries van der Veer
Stichting Scala
Moskampweg 3-5 Oosterwolde
T: 0516 567 220 / 06 50 89 91 53
E: avanderveer@scala-welzijn.nl