De vrijwillige budgetmaatjes ondersteunen inwoners van de gemeente Ooststellingwerf bij het op orde brengen van hun financiële administratie. Zij ondersteunen zo het vergroten van hun zelfredzaamheid. Belangrijk hierbij is het geven van handvatten zodat de hulpvragers zelf leren welke stappen genomen moeten worden. We proberen mensen de regie terug te geven over hun leven vanuit gelijkwaardigheid en eigen verantwoordelijkheid. De doelgroep betreft mensen die worden doorverwezen vanuit de budgetcoach van het gebiedsteam van de gemeente Ooststellingwerf.

Wilt u weer zonder zorgen de maand rondkomen? Of kent u iemand die dit graag wil? Loop dan gerust even binnen bij Stichting Scala. U kunt ook eerst een afspraak maken. Neem dan contact op met Andries van der Veer.

Andries van der Veer
Stichting Scala
Moskampweg 3-5 Oosterwolde
T: 0516 567 220 / 06 50 89 91 53
E: avanderveer@scala-welzijn.nl