D.R.I.V.E

In december 2016 was de voorlopige conclusie dat in de OWO-gemeenten sprake is van relatief veel zorgverleners met een beperkte organisatiegraad in vervoer. Op basis van deze conclusie zijn we in 2017 een pilot gestart, waarbij de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland, Personenvervoer Kort Oosterwolde, Taxi Troost en De Boer Wolvega, Taxi Moll Gorredijk, Kijlstra Taxivervoer Drachten en de welzijnsinstellingen Scala en Timpaan samenwerken.
De doelstelling van deze samenwerking is om te voorzien in oplossingen voor vervoersproblemen van en naar dagbesteding door het inzetten van vrijwilligers als chauffeur.
De werkwijze is om alle vervoersbewegingen waarvoor een indicatie is afgegeven voor vervoer van en naar dagbesteding worden aangemeld bij personenvervoer Kort. De deelnemende vervoersbedrijven zorgen voor het benodigde materieel, Timpaan Welzijn en Stichting Scala werven en begeleiden de vrijwilligers.
We zetten dus vrijwilligers in om vervoer te kunnen garanderen voor mensen die daarvan afhankelijk zijn. We vragen van deze vrijwilligers vaardigheden zoals: veilige en comfortabele rijvaardigheden, affiniteit met de doelgroep, empathisch vermogen, in staat en bereid om bijscholing te volgen. Er wordt van hen gevraagd om een Verklaring Omtrent Gedrag in te leveren en een EHBO training te volgen. Zij tekenen een vrijwilligersovereenkomst.

Per oktober 2017 zijn we daadwerkelijk begonnen met DRIVE, dit betekent dat we nu drie maanden vervoer aanbieden door het inzetten van vrijwilligers als chauffeur.
We vullen dit in door zoveel mogelijk dezelfde vrijwilligers dezelfde ritten te laten rijden zodat de mensen die we vervoeren vaste gezichten leren kennen en continuïteit ervaren. Vervoer van kwetsbare mensen vraagt om empathie en geduld en een grote betrouwbaarheid in uitvoering. We proberen hier zo goed mogelijk mee om te gaan door een uitgebreid intakegesprek te houden met vrijwilligers. Daarnaast organiseren we regelmatig vrijwilligersbijeenkomsten en individuele begeleidingsgesprekken waarin we het hebben over het omgaan met en ondersteunen van mensen.


Ondertekening overeenkomst DRIVE