Scala Welzijn verzorgt in de gemeente Ooststellingwerf naast de maatschappelijke begeleiding van statushouders ook de uitvoering van de zogenaamde Participatieverklaring en (individuele) participatietrajecten gericht op actief meedoen en (leren) werken in de Nederlandse samenleving.

Bij de huisvesting en begeleiding van de statushouders spelen vrijwilligers en stagiaires een belangrijke rol. Samen met de ondersteunende beroepskracht en stagiaires zorgen de vrijwilligers voor onder andere ontvangst en eerste kennismaking  in en met de nieuwe woonomgeving. Dit gebeurd in nauwe samenwerking met de consulent financiën voor statushouders van de gemeente. Tezamen wordt gekeken naar eventuele hulp bij de inrichting van de woning en advies bij huishoudelijke zaken.

Met behulp van een checklist worden alle administratieve regelzaken die bij een (nieuwe) woning en woonplaats komen kijken, geregeld. Daarnaast wordt de statushouder verder wegwijs gemaakt in de lokale samenleving , en zijn de vrijwilligers en stagiaires beschikbaar als aanspreekpunt. Zij verzorgen samen, met de coördinator Maatschappelijke Begeleiding, het inloopspreekuur op de dinsdag.
 
Vrijwilligers zijn daarnaast ook als taalmaatjes actief en/of als sleutelpersoon, waardoor ze hun eigen ervaringen bij het integreren in Nederland kunnen gebruiken. Binnen Scala zijn er verder andere disciplines en vrijwilligers werkzaam die ingezet kunnen worden voor (eenmalige) hand en spandiensten, bijvoorbeeld als gelegenheid chauffeur, sportmaatjes, begeleider bij een doktersbezoek of het toewerken naar stages en werkervaringsplekken.

Inloop

Speekuur Oosterwolde, woensdag 13.00 – 16.00 (tolk Arabisch aanwezig), de Kompaan, Moskampweg 3-5 Oosterwolde  

We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Femke Olijve:
t. 0629089888        folijve@scala-welzijn.nl