Vrijwilligerswerk binnen stichting Scala

Stichting Scala heeft een vrijwilligersbeleid inclusief een aannamebeleid voor vrijwilligers die binnen stichting Scala werken. Met nieuwe vrijwilligers wordt altijd eerst een intakegesprek gevoerd. Indien nodig voor de vrijwilligersfunctie, wordt in samenspraak met nieuwe vrijwilligers een VOG aangevraagd. Scala sluit een vrijwilligersovereenkomst af met vrijwilligers waarin alle rechten, plichten en overige afspraken vastgelegd worden. Tevens beschikt Scala over een externe vertrouwenspersoon, hebben we een gedragscode en een protocol omgaan met agressie, intimidatie en geweld. Bij indiensttreding van een vrijwilliger worden deze documenten verstrekt aan de vrijwilliger.

Binnen onze stichting zijn er zo’n 150 inwoners actief als vrijwilliger. Lijkt het u leuk om ook vrijwilligerswerk te doen bij ons? Dat kan, wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Denk eens aan vrijwilliger worden bij één van onze projecten:
AutoMaatje
Buurtbemiddeling
DRIVE
Dag!enDoen!
De Jongerensoos ‘t JOP, Appletown of ‘t Honk
Ouder en Kind ochtend
De Koffieclub
Budgetmaatjes
of op één van onze negen peuterspeelgroepen:
Nijntje
‘T Kwetternest
Pippeloentje
Krullevaar
Berend Botje
‘T Hummelhonk
Boemeltje
De Boefkes of bij
Peuterpret

Neem vrijblijvend contact op met team Plek voor Talent en bespreek de mogelijkheden: 0516 56 72 20.
Team Plek voor Talent is er niet alleen voor vrijwilligers van Scala, op www.plekvoortalent.nl staan alle vrijwilligersvacatures.