Vrijwilligerswerk binnen stichting Scala

Stichting Scala heeft een vrijwilligersbeleid inclusief een aannamebeleid voor vrijwilligers die binnen stichting Scala werken. Met nieuwe vrijwilligers wordt altijd eerst een intakegesprek gevoerd. Indien nodig voor de vrijwilligersfunctie, wordt in samenspraak met nieuwe vrijwilligers een VOG aangevraagd. Scala sluit een vrijwilligersovereenkomst af met vrijwilligers waarin alle rechten, plichten en overige afspraken vastgelegd worden. Tevens beschikt Scala over een externe vertrouwenspersoon, hebben we een gedragscode en een protocol omgaan met agressie, intimidatie en geweld. Bij indiensttreding van een vrijwilliger worden deze documenten verstrekt aan de vrijwilliger.